این روزها بسیاری از دانشجویان یا دانش‌آموختگان دوره کارشناسی در تب و تاب ثبت‌نام برای کنکور مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزادند تا اگر نتوانستند در دانشگاه‌های دولتی قبول شوند، حداقل دانشگاه آزاد را از دست نداده باشند.

متقاضیان برای ثبت‌نام باید به دفترچه راهنمای کنکور مراجعه کنند که البته طی دو سه سال اخیر این دفترچه‌ها را می‌توان در فضای مجازی نیز یافت.
در دفترچه راهنمای کنکور امسال که از دیروز توزیع شده، نکته‌ای افزوده شده که باعث تعجب و تأمل است. در قسمت شرایط عمومی داوطلب طی سالیان گذشته معمول بر این بود که پس از ماده اول که «اعتقاد و التزام عملی به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور» آمده، در ماده دوم تصریح شده بود «نداشتن عناد نسبت به جمهوری اسلامی ایران» اما در دفترچه امسال کلمه «نه اعتراض» به این بند اضافه شده و آمده است: نداشتن عناد (نه اعتراض) نسبت به جمهوری اسلامی.
علاوه بر این در تبصره‌ای که امسال به این بند افزوده شده، آمده است:«در صورتی که داوطلب سابقاً با نظام جمهوری اسلامی عناد داشته، لازم است تغییر نظر او احراز شود.» دقت در نکات افزوده شده به شرایط داوطلبان حاوی این نکته است که معارضان با نظام از این پس با ادعای اینکه ما «معترض» نظام بودیم و نه «معاند» می‌توانند به راحتی در سیستم دانشگاه آزاد وارد شوند و مأموریت‌های سازمانی خود را در محیط دانشگاه پیگیری نمایند.
درباره تبصره‌ای نیز که اضافه شده باید گفت، فرض مثال اعضای فعال گروهک‌های معاند همچون منافقین، کومله و فدائیان خلق ثبت‌نام کرده و مدعی شوند که تغییر نظر داده‌اند، به نظر شما چه راهی را می‌توان یافت که ثابت کرد این افراد تغییر موضع داده و به آغوش نظام برگشته‌اند؟
نکته بعدی درباره موارد افزوده شده این است که این کلمات توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌ای به دفترچه اضافه شده است؟ آیا می‌توان غیر از این نتیجه گرفت که نقش دانشگاه آزاد در حمایت مادی و معنوی از سران فتنه و همچنین نفوذ مهدی هاشمی به عنوان یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در این دانشگاه، باعث شده تا با تغییر واژگان شرایط داوطلبان راه را برای ورود اصحاب فتنه به دانشگاه آزاد باز کنند و چنانچه با تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد رئیس مادام‌العمر آن کنار رود، جولان‌دادن به فتنه‌گران در دانشگاه آزاد شکل قانونی به خود بگیرد.