رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه هيأت امناي دانشگاه آزاد بايد پاسخگوي عملکرد اين دانشگاه باشد تأكيد کرد: اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته و بزودي شوراي انقلاب فرهنگي به اين موضوع رسيدگي مي‌کند.

 

غلامعلي حداد عادل در پاسخ به سؤال در خصوص اينکه دانشگاه آزاد در انتخابات از يک نامزد خاص حمايت کرد و هزينه‌هايي را که از مردم مي‌گرفت، خرج اين نامزد مي‌کرد، تأكيد کرد: هيأت امناي دانشگاه آزاد بزودي تشکيل مي‌شود و اين هيأت بايد پاسخگوي عملکرد دانشگاه آزاد باشد.

 

وي تأكيد کرد: مطمئناً زمان رسيدگي به وضع دانشگاه آزاد رسيده است.