نمی‌توانیم در فضای مجازی بحث کنیم، برخی که علاقه ندارند در معرض مردم قرار بگیرند، نشان می‌دهد که از آرای مردم و شکست از انتخابات ترس دارند و ما آن را نقطه ضعف‌شان می‌دانیم

جبهه پایداری عصر دیروز در همایش «پایداری، حماسه سیاسی، انتخاب اصلح» کامران باقری لنکرانی را طی بیانیه‌ای به عنوان نامزد نهایی این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم معرفی کرد. ‌کامران باقری لنکرانی، نامزد جبهه پایداری در انتخابات ریاست ‌جمهوری در حاشیه همایش این جبهه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص حضور مشایی و خاتمی در انتخابات گفت: نمی‌توانیم در فضای مجازی بحث کنیم، برخی که علاقه ندارند در معرض مردم قرار بگیرند، نشان می‌دهد که از آرای مردم و شکست از انتخابات ترس دارند و ما آن را نقطه ضعف‌شان می‌دانیم.

صرفنظر از این که تایید صلاحیت شوند یا نه. وی تاکید کرد: ضمن این که قوه مجریه خودش نمی‌تواند در انتخابات نماینده داشته باشد اما اگر از اطرافیان آنها و نزدیکان‌شان کسی کاندیدا شود، توجه به بودجه عمومی و مطالبی که مطرح می‌کنند در قضاوت راجع به آنها حایز اهمیت است که آیا از امانتی که در اختیارشان است برای آرای شخصی استفاده می‌کنند یا در جهت وظایف‌شان.