پس از اقدام ارتش عراق براي بيرون راندن گروهك منافقين از پادگان اشرف كه سالهاست به عنوان ملجايي براي گروهك تروريستي نفاق تبديل شده است،واكنشهاي رسانه‌اي وابسته به سرويس هاي جاسوسي غربي و رسانه هاي فارسي زبان امريكا در ژست حاميان و مدعيان حقوق بشر كه ناشي از ترس آنها از اقدام قاطعانه ارتش عراق بود جاي تامل داشت.

آنها كه از روحيات حاكم بر افكار منافقين خبر دارند، مي‌دانند بهترين مكان براي مزدوران دست پرورده خود منطقه اي است دور افتاده در شمال بغداد و از آن مي‌ترسند كه با بيرون رانده شدن آنها از اين مكان چه تبعاتي را مي‌تواند گريبانگير آنها كند.آنها خوب مي‌دانند كه افراد اين گروهك جايگاهي در كشورهاي منطقه ندارند و يكي از اين موارد پناهنده شدن زالوهاي جنايتكاري چون منافقين دركشورهاي غربي مي‌تواند باشد و خطراتي كه از جانب ايشان اين كشورها را تهديد ميكند.

برخي از اين واكنش‌ها كه غالبا از سوي رسانه هاي فارسي زبان منتشر شد به شرح زير است:
-اتحاديه اروپا حمله نيروهاي نوري مالكي به اشرف را محكوم و اعلام كرد از اين‌كه از زور عليه ساكنان اشرف استفاده شده عميقاً ناراحت است. اتحاديه اروپا روز شنبه از دولت عراق خواست تا به بازرسان بين‌المللي اجازه ورود به كمپ اشرف را بدهد. كاترين اشتون رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا طي بيانيه‌يي گفت: اتحاديه اروپا مستمرا از دولت عراق خواسته است تا از استفاده از خشونت خودداري كند و به حقوق‌بشر ساكنان اشرف احترام بگذارد.

-هيأت وكلاي عراقي در دفاع از حقوق پناهندگان طي بيانيه‌يي كشتار پناهندگان غيرمسلح در اشرف را به‌شدت محكوم كرد و از ارگانهاي بين‌المللي خواستار محاكمه عاملان و آمران اين جنايت ضدانساني شد.نيروهاي عراقي با دعوت خبرنگاران به كمپ اشرف سعي مي كنند كشتار پناهندگان را به بهانه هاي هميشگي توجيه كنند .

-خبرگزاري رويتر: فرياد ساكنان اشرف; قاتلان را محاكمه كنيد

-راديو اسرائيل: در قبال كشتارساكنان اشرف سكوت نمي‌كنيم

-تجمع حاميان مقاومت در برابر سفارت آمريكا در بروكسل در اعتراض به حمله به اشرف

-مريم رجوي بر اقدام فوري آمريكا و ملل متحد براي آزادي مجروحان به گروگان گرفته شده توسط دولت مالكي تأكيد كرد و از شوراي امنيت ملل متحد خواستار يك تحقيق جامع براي بررسي آدمكشي شقاوت بار مالكي، ديكتاتور عراق جديد، در اشرف شد

-اتحاديه اروپا خواستار اعزام بازرسان بين‌المللي به اردوگاه اشرف شد

-حقوق بشر براي همه بشر است حتي براي ساكنان كمپ اشرف!

-گويا نيوز(ارگان فارسي زبان سازمان سيا): نوع برخورد جريانهاي مختلف طيف اپوزيسيون ايران به اين جنايت - حمله به اشرف - معياري است كه نشان مي دهد ما در دفاع از حقوق بشر تا چه حد پيگير هستيم و تا كجا از تنگ نظري ها و ملاحظات سياسي و گروهي فاصله گرفته ايم!

-سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا روز جمعه در بيانيه اي نسبت به حمله نيروهاي عراقي به ساكنان اردوگاه اشرف "عميقا " ابراز نگراني كرده است

-كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران امروز گفت كه حملات مسلحانه توسط نيروهاي عراقي به اردوگاه اشرف بايد بلافاصله متوقف شود.

‌آن‌چه خوانديد بخشي از واكنش‌هاي به اصطلاح بشردوستانه بلندگوهاي تبليغي استكبار است كه در مقابل جنايت هاي هولناك نظاميان ناتو در عراق،افغانستان،ليبي،پاكستان و همچنين كشتار زنان و كودكان بيگناه غزه زبان در كام گرفتند و از جنايت هاي اربابان خود سخن به ميان نياوردند.