در سال ۸۸، یکی از گروههای حامی جریان فتنه که راه اندازان آن رویکردهایی کاملا لیبرال و اباحه گرایانه داشتند، جریان متحجر انجمن حجتیه بود. انجمن حجتیه که بر اساس اساسنامه اولیه خود هر گونه دخالت در امور سیاسی را بر اعضای خود حرام کرده است در فتنه ۸۸ به صراحت از جریان فتنه حمایت کرد. هر دو جریان با رویکرد اسلام زدایی از سیاست و سیاست زدایی از اسلام فعالیتهای خود را پی می گیرند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛لیبرال ها به جریان تحجر کاری ندارند؛ متحجرین هم یک خط سخنرانی علیه لیبرال ها ندارند و گاها آن ها را تایید و حمایت نیز کرده اند.

 در سال ۸۸، یکی از گروههای حامی جریان فتنه که راه اندازان آن رویکردهایی کاملا لیبرال و اباحه گرایانه داشتند، جریان متحجر انجمن حجتیه بود. انجمن حجتیه که بر اساس اساسنامه اولیه خود هر گونه دخالت در امور سیاسی را بر اعضای خود حرام کرده است در فتنه سال ۸۸ به صراحت از جریان فتنه حمایت کرد.
هر دو جریان با رویکرد اسلام زدایی از سیاست و سیاست زدایی از اسلام فعالیتهای خود را پی می گیرند.

ویژگی مشترک هر دو جریان این است که عملا هر دو قائل به سکولاریسم هستند. منتها یکی معتقد است اصلا نباید به مباحث سیاسی کاری داشت و اسلام را چه به سیاست! اما دیگری اتفاقا خیلی هم اهل سیاسی کاری است ولی می گوید سیاست را چه به اسلام! هر دو جریان مسائل فرعی را اصلی و مسائل اصلی را فرعی جلوه می دهند. هر دو تلاش می کنند دشمن اصلی اسلام را با دشمن فرعی جابجا کنند.

راحت طلبی و تنزه طلبی خصیصه مشترک هر دو تفکر است. یکی با زدودن صبغه های اجتماعی و سیاسی اسلام و تمسک صرفا به مباحث فردی اسلام و بی تفاوتی نسبت به بسیاری از اتفاقات پیرامون و سرخم کردن در قبال انواع جنایت های سلطه گران در دنیا، خود را از هر گونه زحمتی راحت کرده است. دیگری نیز با تمسک به مباحث سیاسی با رویکرد پراگماتیستی و نادیده گرفتن دیدگاه های اسلام در این قبال، خویشتن را از هر گونه استقامت در راه حق و مقابله با زورگویی های زیاده خواهان مبرا داشته است.

هردو این جریانها تاب نقدهای جریان روشنگر اسلامی را ندارند. چنانچه شاهدیم در روزهای اخیر فشارهای زیادی برای پایین کشیدن استاد رحیم پور از تریبون نماز جمعه از سوی جریان وابسته به قدرت و ثروت و معدود روحانیت مرتجع صورت گرفته است.

پس از انتشار کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر و حوادث اخیر فرانسه ، همدستی این جریان ها با یکدیگر بار دیگر روشن شد. از سویی جریان افراطی که خود را احیاگر تشیع می نامد و البته (از سرویسهای جاسوسی انگلیس تغذیه می شود) دررابطه با این وقایع سکوت کرد و شبکه های متعدد ماهواری فرقه شیرازی ها نیز در برابر توهین به پیامبر بزرگ اسلام اندک تحرکی از خود نشان ندادند. از سویی دیگر روزنامه های اصلاح طلب با ذوق زدگی همچون بی بی سی فارسی نتانیاهو و حضورش در تجمع دولتی فرانسه را پوشش دادند و در اقدامی وقیحانه مردم امروز به سردبیری محمد قوچانی حمایت از نشریه هتاک به پیامبر «من شارلی هستم» را تیتر کرد.

و این گونه دولبه لیبرالیسم و تحجر قیچی اسلام هراسی و اسلام زدایی از شئون اجتماعی و سیاسی را تیز کردند.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

"Our President, analytical news site"