يك خبرگزاري آمريكايي در گزارشي درباره حضور گسترده ايرانيان در انتخابات نوشت كه بيش از 70 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات شركت كردند.

 

به گزارش فارس، خبرگزاري "يونايتد پرس اينترنشنال " در گزارشي ضمن بررسي انتخابات رياست جمهوري ايران به حضور گسترده ايرانيان در حوزه‌هاي اخذ راي اشاره كرد.

اين خبرگزاري آمريكايي اعلام كرد كه بيش از 70 درصد از واجدان شرايط راي دادن در ايران در اين انتخابات شركت كردند.

يونايتد پرس اينترنشنال اضافه كرد كه به دليل ازدحام راي دهندگان وزارت كشور ايران مجبور شد زمان انتخابات را 4 ساعت تمديد كرده و زمان راي دادن را تا ساعت 22 به وقت تهران اعلام كند.