محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل سیاسی ورایزن اسبق فرهنگی ایران در ایتالیا با اشاره به ادعای اخیر کروبی مبنی بر اینکه روابط او با بیگانگان علمی بوده، گفت: کروبی و اصلاح‌طلبان مجلس ششم بسیار بر روابط با ایتالیا تأکید داشتند و حتی در زمان تحصن در مجلس ششم از سوی این افراد اعلام می‌شود که ایتالیا در حمایت از آن‌ها همه قراردادهای خود را با ایران لغو می‌کند.

وی افزود: خود کروبی نیز در زمان تبلیغات انتخاباتی بر حمایت ایتالیا از خود بسیار اصرار می‌ورزید و مرتب آن را بیان می‌کرد؛ در حالی که رسانه‌‌های این کشور از ارتباط پنتاگون و سیا با مقام‌های امنیتی و نظامی این کشور برای حمایت از مخالفان نظام جمهوری اسلامی پرده برداشته‌اند این مسئله عمق روابط اصلاح‌طلبان با سازمان‌های امنیتی ایتالیا را نشان می‌دهد.

دیدار کروبی با «لوچانو ویولانته» رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا در سال 79


قدیری ابیانه معقتد است که مخالفت مجلس ششم و دولت اصلاحات با تولید و پخش فیلم مستند شهید ادواردو به دلیل همین ارتباطات ناپاک بوده است.
رایزن اسبق فرهنگی ایران در ایتالیا اظهار کرد: جالب این است که کروبی این ارتباطات تکذیب نکرده است، بلکه آن را علمی نامیده است، که در واقع به نوعی آن را تأیید کرده است، ولی فرد ساده‌لوحی مثل کروبی را چه در زمان ریاست مجلس و چه ریاست حزب اعتماد ملی به ارتباطات علمی! وی با بیان اینکه مسلم است که این ارتباطات علمی نبوده، گفت: این نوع تکذیب‌کردن از سوی فرد ساده‌لوحی مثل کروبی بعید نیست و مناسب است که وی توضیح دهد این ارتباطات درچه زمینه‌هایی، با چه افرادی بوده و نتایج قراردادهای منعقده به کجا انجامیده است.