بنا به گزارش واصله، در حالی كه طی چند هفته اخیر ، سرمایه گذاری سنگین سیاسی- تبلیغاتی از جانب رژیم صهیونیستی و رسانه های غربی برای برون رفت از دایره محاصره توسط نهضت های انقلابی در جهان اسلام ، صورت گرفته بود و با فراخوان میرحسین موسوی ، كروبی ، رضا پهلوی و مسعود رجوی قرار بود انقلاب عظیمی(!) در ایران رخ دهد ، این پروژه با شكست سنگینی مواجه شد.

اخبار دریافتی حاكی است در حالی كه برای انجام تظاهرات سفارشی اسرائیل در 25 بهمن ، شب گذشته رسانه های ضدانقلاب و بویژه شبكه بی بی سی تمام تلاش خود را به كار گرفتند و در جعل خبر دروغ تا آنجا پیش رفتند كه مدعی صدور مجوز برای تظاهرات سفارشی امروز شدند ، اما این تظاهرات سفارشی با بی اعتنایی معنادار مردم مواجه گردید.
بنا بر گزارش دریافتی از سطح شهر تهران راهپیمایی ادعایی كه قرار بود از میدان امام حسین تا میدان آزادی برگزار شود(!) به رغم همه تلاشی كه بی بی سی فارسی از ساعت 14 برای تحریك مردم انجام داد با بی اعتنایی قاطبه مردم مواجه شد. در تهران جز در چند تقاطع خیابان آزادی كه گروه های چند نفره سازمان یافته (با اقداماتی نظیر عاشورای 88) تلاش به ایجاد آشوب داشتند هیچ حركت قابل ملاحظه ای ایجاد نشد.

بنا بر این گزارش ها ، حركت های محدود ایجاد شده نیز شباهت فراوانی با اقدامات سازماندهی شده تیم های منافقین و بهائیان در عاشورای سال 88 داشت كه البته دامنه ای پیدا نكرد و با بی اعتنایی مردم و هشدار ماموران پلیس ، آشوبگران اسرائیلی متفرق شدند.