ساسان والی زاده، مدیر عامل خبرگزاری ایسنا ساعاتی پیش از طریق پیامک یکی از خبرگزاری های داخلی متوجه برکناری خود شد.

برکناری مدیر عامل ایسنا توسط رئیس جهاد دانشگاهی در حالی صورت می گیرد که فقط 2 هفته به پایان دوره مدیریتی محمد حسین یادگاری باقی مانده است.

یادگاری در اقدام شبانه خود ضمن برکناری والی زاده فردی به نام زجاجی از معاونانش را به سرپرستی ایسنا گمارده است.

اقدام به برکناری والی زاده ساعاتی پس از آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر احمدی نژاد انجام گرفته است.

گفته می شود هدف از انتخاب این زمان برای برکناری مدیرعامل ایسنا، گرفتن فرصت واکنش و ورود به ماجرا از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران طی سال های اخیر بویژه در دوران انتخابات عملکردی موفق و در عین حال بی طرفانه از خود به نمایش گذاشت.

ساسان والی زاده طی ماه های گذشته با فشارهای سنگینی از جانب محمد حسین یادگاری برای حمایت از 2 کاندیدای اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری مواجه بود. با این وجود والی زاده ضمن مقاومت در برابر این فشار ها، توانست مشی بی طرفانه ایسنا را حفظ کند. به نظر می رسد اقدام به برکناری والی زاده در چنین شرایطی چیزی جز انتقام گیری سیاسی نباشد.

گفتنی است رئیس جهاد دانشگاهی پس از انتخابات به جای تقدیر از عملکرد خبرگزاری زیر مجموعه خود، از عملکرد یک خبرگزاری وابسته به نهادی خاص تقدیر به عمل آورد.