برخی از اعضای جریان فتنه در محافل درونی خود گفته اند جک استراو می تواند و باید نقش «پیمانکار ایران» در مذاکرات هسته ای را بر عهده بگیرد.

یک گزارش دریافتی «ایران هسته ای» نشان دهنده آن است که یکی از افراد موثر در جریان فتنه که اکنون خود را جزو تئوریسین های دولت اعتدال می داند، توصیه کرده است که از سفر آتی جک استراو به ایران برای آغاز دوران جدیدی از مذاکرات محرمانه هسته ای با غرب استفاده شود.

استراو در چارچوب یک سفر پارلمانی روز دوشنبه آینده (۱۶ دی) وارد تهران خواهد شد.

فرد یاد شده گفته است: «مذاکرات هسته ای در چارچوب فعلی به نتیجه نخواهد رسید. بهتر آن است که در سفر استراو به تهران به وی توافقی صورت بگیرد و او بپذیرد که ایران کارفرما و او پیمانکار مذاکرات هسته ای باشد».

وی ادامه داده است: «بهتر است که ادامه مذاکره با امریکایی ها به عهده استراو و انگلستان گذاشته شود».

به نظر می رسد طراحی جدیدی برای آغاز مذاکرات محرمانه با واسطه با امریکایی ها وجود دارد که در صورت لزوم حتی تیم مذاکره کننده فعلی را هم دور خواهد زد.

فرآیند پیشین مذاکرات محرمانه با امریکا مدتی است متوقف شده است.

نکته هشدار دهنده در این میان این است که ظاهرا این بناست این فرآیند –همانند سفر هیدت پارلمانی اروپا به ایران- به هزینه مجلس شورای اسلامی انجام شود.