موضع خود را نسبت به کاندیداتوری‌ام در ریاست جمهوری به خوبی می‌دانم و نیازی به فکر کردن ندارم.

مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره موضع نهایی خود برای اعلام کاندیداتوری‌اش در ریاست جمهوری آینده گفت: ‌ بر اساس استراتژی خود هر زمانی که دلم بخواهد و صلاح بدانم، اعلام می‌کنم. وی گفت: موضع خود را نسبت به کاندیداتوری‌ام در ریاست جمهوری به خوبی می‌دانم و نیازی به فکر کردن ندارم، چراکه تصمیم خود را در این زمینه گرفته‌ام و به زودی اعلام می‌کنم.