رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: نگاه های عالمانه وهوشمندانه رییس جمهوری به همراه عطوفت پدرانه وی در طول سال های اخیر، منجر به ایجاد تحول و دگرگونی قابل توجه در سازمان بهزیستی کشور شد.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت:نگاه های عالمانه وهوشمندانه رییس جمهوری به همراه عطوفت پدرانه وی در طول سال های اخیر، منجر به ایجاد تحول و دگرگونی قابل توجه در سازمان بهزیستی کشور شد.
ˈهمایون هاشمیˈ عصر دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: دکتر ˈاحمدی نژادˈ با اقدامات وعملکرد به موقع خود در بهزیستی، کارهای بی نظیری را انجام داد که تا ده ها سال از ذهن ها فراموش نخواهد شد.

وی بابیان اینکه ما اوقات بسیار خوب و سرشار از پیشرفتی را در سایه توجهات ویژه رییس جمهوری در این مدت در بهزیستی تجربه کردیم، گفت: به طور قطع، رییس جمهوری با توجه به اقدامات صورت گرفته دراین سازمان، کارسختی را درآینده در برابر معلولان و مددجویان خواهد داشت.

هاشمی با بیان اینکه آقای احمدی نژاد مطالبات مددجویان را بسیار ارتقاء داده است، گفت: دردوره های گذشته، مطالبات مددجویان از بهزیستی در حد هزینه های 10 هزار تومان بود.

وی ادامه داد: اما در شرایط فعلی معلولان و مددجویان به دنبال دریافت مسکن و لب تاپ و کمک هزینه های تحصیل در مقاطع عالی هستند.

این مقام مسوول دربهزیستی افزود: تا سال 84 ، تنها یک هزار واحد مسکونی برای مددجویان احداث شده بود اما در طول این سه سال اخیر، 170 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

هاشمی تاکید کرد: من به دور از هرگونه شائبه سیاسی به جرات می گویم که حمایت های بی دریغ رییس جمهوری و دایمی بودن کارهای وی در بهزیستی،شرایط سختی را برای رییس جمهوری آینده رقم خواهد زد.