عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: فتاح و جلیلی از نگاه ما به صورت جدی مطرح هستند و افراد ارزشمندی محسوب می‌شوند البته افراد دیگری نیز در دست بررسی قرار دارند.

مجید متقی فر عضو شورای مرکزی و مسئول استان تهران جبهه پایداری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره اظهارات اخیر حسینیان مبنی بر اینکه برخی افراد مورد نظر جبهه پایداری کاندیداتوری را پذیرفته‌اند، ‌اظهار داشت: زمانی که جبهه پایداری به جمع‌بندی نهایی برسد قطعاً نامزد خود را اعلام خواهد کرد لذا درحال حاضر باید فضای سیاسی را تبیین کرد و هنوز فضای کشور انتخاباتی نشده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با تاکید بر اینکه دست پایداری پر است، خاطرنشان کرد: فتاح و جلیلی از نگاه ما به صورت جدی مطرح هستند و افراد ارزشمندی محسوب می‌شوند البته افراد دیگری نیز در دست بررسی قرار دارند.