برخی اعضای کانون منحله نویسندگان هم با نوشته‌های خود به صف آشوبگران و اغتشاشگران پیوستند.

سیمین بهبهانی با سرودن شعری که در سایت مدرسه فمینیستی منتشر شده ضمن تهدید نظام و تحریک آشوبگران از پیاده نظام دشمن و اغتشاشگران خواسته که همچنان به آشوب و آتش‌افروزی خود ادامه دهند! این عنصر کانون نویسندگان از چهره‌های مورد حمایت و وثوق جریان ضدانقلاب و تجدیدنظر‌طلب می‌باشدکه در سال‌های گذشته همواره در خط حمایت از ضدانقلاب در ایران حرکت کرده است