در حال حاضر حضور تروریستها ومعارضین به بیش از۱۳۵۰۰۰ نفردرخاک سوریه می رسدکه این افراد از بیش ۴۸ کشور جهان درحال جنگ با ارتش سوریه می باشند. در این میان کشور تونس با بیش از ۱۹۰۵ کشته در رتبه اول تلفات و کشورهای لیبی و مصر با ۱۸۱۰ و ۸۰۰ کشته در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

طی دو سال گذشته و با شروع درگیری ها و جنگ در سوریه بسیاری از کشور های همسایه و منطقه رسما و یا به طور غیر رسمی به جنگ با دولت بشاراسد پرداختند که می توان گفت در حال حاضرحضور تروریستها ومعارضین به بیش از۱۳۵۰۰۰ نفر در خاک سوریه می رسدکه این افراد از بیش ۴۸ کشور جهان درحال جنگ باارتش سوریه می باشند.

در این میان کشور تونس با بیش از ۱۹۰۵ کشته در رتبه اول تلفات و کشورهای لیبی و مصر با ۱۸۱۰ و ۸۰۰ کشته در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

بررسي حاميان خارجي جريان هاي معارض دولت فعلي سوريه را بايد در گروه بندي هاي منطقه اي مورد ملاحظه قرار داد. در اين گروه بندي مي توان به دو قطب اصلي و دو خط فكر اشاره كرد. جريان مقاومت و جريان مصالحه در برابر غرب و اسرائيل.

بي شك سوريه را بايد در جريان نخست قرار داد. انقلاب هاي عربي منطقه و ريزش حاميان غرب گراي اسرائيل در منطقه سبب شد كه محور مقاومت تا حد زيادي تقويت شود و همين امر سبب شده تا جريان مقابل فكري اساسي را براي از بين بردن محور مقاومت ترتيب دهند.

سوريه به دليل نظام سياسي بسته فرصت مناسبي را براي رقبا مهيا كرد. در اين ميان براي مديريت بهتر تحولات، تظاهرات از شهرهاي مرزي آغاز شد. شهرهايي چون حماه، حمص و درعا مكان مناسبي بود تا گروه هاي سلفي در اردن، لیبی، تونس و عراق ( نيروهاي القاعده كه در عراق بوده اند و تلاش مي كنند تا به سوريه بيايند) بتوانند با ورود به سوريه اقدامات خود را جلو ببرند.

امري كه با معاضدت عربستان، قطر، تركيه، برخي گروه هاي لبناني و حتي وهابيون كويت به جلو رفت که اکنون سوریه را تبدیل به باتلاقی برای دولت های عربی و غربی تبدیل نموده است.