متأسفانه انصراف آقای خاتمی، آن هم دیرهنگام، فرصت را از موسوی یا کروبی و یا هر شخص دیگری که بخواهد وارد صحنه شود و آرای خاتمی را به طور کامل جمع کند ربوده است. قطعاً با کناره گیری آقای خاتمی بخشی از اصلاح طلبان انگیزه خود را برای حضور از دست داده اند... فرصت ها از دست رفته و من بعید می دانم بتوان چهره جدیدی را وارد کرد

طیف گسترده ای از فعالان اصلاح طلب وضعیت انتخاباتی این جریان را شکننده و فرصت ها را از دست رفته ارزیابی می کنند.در این باره مرتضی الویری شهردار اسبق تهران به سایت ضد انقلابی روز آن لاین گفت: انصراف خاتمی برای من غیرمنتظره بود. تصور من این بود که آقای خاتمی بعد از ورود به صحنه و با توجه به اینکه خودشان گفتند تأمل چند ماهه ای در این باره داشتند و مشورت با آقای موسوی، از صحنه کنار نخواهند کشید.وی درباره اخلاقی توصیف شدن انصراف خاتمی گفت: من با نامزد شدن آقای خاتمی هم موافق نبودم، دلایل آن را در اواخر بهار 87 به ایشان گفتم. ایشان هم استدلال من را قبول داشت و گفت که جمع بندی خودش نیز چنین است. در آن موقع راهکاری ارائه شد برای اینکه اصلاح طلبان بتوانند روی فردی واجد شرایط به تفاهم برسند. اما قاطبه دوستان بر این باور بودند که هیچ کسی جز خاتمی، زمینه قطعی پیروزی را ندارد و لذا نبایستی کسی غیر خاتمی به عنوان نامزد مطرح شود. بهرحال پس از جلسات متعدد و مذاکرات و مشاوره های فراوان، آقای خاتمی به این نتیجه رسید که بایستی علیرغم میل خود در این صحنه وارد شود. لذا برای من قابل توجیه نیست، در حالی که فردی خود را به جمعیتی عظیم متعهد کرده است و فرصت تصمیم گیری سپری شده ناگهان اعلان انصراف دهد. البته فرایند اعلام انصراف حدود یک هفته طول کشید و آقای خاتمی تا آنجا که مقدور بود با دوستانشان به مشورت نشست. اما مهم این است که برآیند نظر دوستان، ماندن خاتمی بود نه کناره گیری. اگرچه بسیاری از دوستان، پس از انصراف خاتمی زبان به تجلیل و تمجید گشودند و آنرا اقدامی اخلاقی دانستند، اما من چنین باوری ندارم. ما عادت کرده ایم که اگر بزرگی اقدامی ولو خلاف انجام دهد، آن را حمل بر صحت کنیم.الویری افزود: متأسفانه انصراف آقای خاتمی، آن هم دیرهنگام، فرصت را از موسوی یا کروبی و یا هر شخص دیگری که بخواهد وارد صحنه شود و آرای خاتمی را به طور کامل جمع کند ربوده است. قطعاً با کناره گیری آقای خاتمی بخشی از اصلاح طلبان انگیزه خود را برای حضور از دست داده اند... فرصت ها از دست رفته و من بعید می دانم بتوان چهره جدیدی را وارد کرد.از سوی دیگر حسن رسولی عضو هیئت مدیره بنیاد باران که توسط خاتمی راه اندازی شده در دیدار با محمدرضا عارف رئیس بنیاد گفت: ما به آقای کروبی و موسوی گفتیم که پس از کناره گیری آقای خاتمی امکان ندارد موجی همانند دوم خرداد 76 به راه بیفتد. جعفر توفیقی وزیر علوم در دولت خاتمی هم در دیدار یاد شده گفت: فضای انتخاباتی اصلاح طلبان بسیار شکننده به نظر می رسد و اگر گله گذاری ها مطرح شود فضا را شکننده تر می کند و به آرای آقای موسوی لطمه می زند. در جریان اخیر، آقای خاتمی از شعار یا خاتمی یا هیچ کس ]شعار سازمان مجاهدین و مشارکت[ بسیار ناراضی بودند. در رفتن به سوی دو کاندیدای موجود به نظر می رسد هیچ انسجامی وجود ندارد و هر کسی هرگونه که تصمیم می گیرد عمل می کند. هادی خانیکی مشاور خاتمی هم تصریح کرد: من هم جزء کسانی هستم که به وضعیت اصلاح طلبان خوش بین نیستم.عارف در این ملاقات گفت: الان زمان گله گذاری و بحث درباره گذشته نیست، اما پس از انتخابات باید به طور جدی فعالیت سال 87 جبهه اصلاحات را تحلیل کنیم؛ چرا که به عقیده من، ما در سال گذشته به دلیل در اختیار نداشتن رسانه مدیریت شدیم و این غیرقابل چشم پوشی است.