به تازگی عوامل انتظامی در بازرسی از یک شرکت که تحت پوشش تجارت در شمال تهران فعالیت می نمود اقلامی نظامی غیرمجاز کشف نمودند.

در این شرکت مقدار زیادی افشانه اشک آور ،انواع شوکر ، دوربین های جاسوسی ، بیسیم ، خودکارهای دوربین دار ، دستبند و تعداد زیادی انواع تجهیزات پلیسی و نظامی کشف و ضبط شده است.

گفته می شود این شرکت در لوای تجارت اقدام به وارد کردن و قاچاق این تجهیزات نموده است.