گفتم: اولا که دانشگاه آزاد با کمک‌های کلان دولت تشکیل شده و ثانیا؛ اگر مال مردم است باید در اختیار نظام باشد نه‌یک‌عده خاص.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت؛

گفت: عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد گفته است «دانشگاه آزاد ملک مطلق خداوند است»

گفتم: نه فقط بقیه دانشگاه‌ها بلکه همه جهان هستی هم ملک مطلق خداوند است.

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: اگر واقعا معتقدند دانشگاه آزاد ملک طلق خداوند است پس چرا می‌خواستند آن را وقف کنند؟ یعنی می‌خواستند ملک طلق خداوند را به خود خداوند برگردانند؟!

گفت: منظورش این است که اموال دانشگاه آزاد متعلق به مردم است و مجلس نباید از آن تحقیق و تفحص کند!

گفتم: اولا که دانشگاه آزاد با کمک‌های کلان دولت تشکیل شده و ثانیا؛ اگر مال مردم است باید در اختیار نظام باشد نه‌یک‌عده خاص.

گفت: خلاصه می‌خواهند مثل گذشته از تحقیق و تفحص و بازرسی و قوانین وزارت علوم فرار کنند.

گفتم: یارو وصیت کرده بود که او را در یک پارچه کهنه و رنگ و رو رفته کفن کنند. پرسیدند چرا؟ گفت؛ برای این که فرشته مرگ تصور کند من مرده قدیمی هستم و از سؤال و جواب در امان باشم!