مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از تهیه طرحی برای جایگزینی یارانه نقدی خبر می دهد که براساس آن، کارت اعتباری انرژی با عنوان «سهمیا»ˈ با قابلیت فروش سهمیه های سوخت به خانوارها داده می شود.

نصرت الله سیفی در گفت‌وگو با ایرنا، با تشریح جزییات کارت اعتباری انرژی، اظهار داشت: طرح کارت اعتباری انرژی، طرحی است که می تواند در قالب قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود و مشکلات و پیامدهای منفی پرداخت یارانه نقدی را نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به آنچه مشکلات ناشی از پرداخت یارانه نقدی نامید، مدعی شد: پرداخت نقدی یارانه باعث تزریق نقدینگی زیاد به جامعه و دامن زدن به تورم می شود.

سیفی اظهار داشت: مزیت اصلی این طرح، جلوگیری از تزریق حجم بزرگ نقدینگی است به طوری که این امر مانع از گسترش تورم می شود.

وی مدعی شد: به طور تقریبی سالیانه حدود 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق پرداخت نقدی یارانه ها در بازار پولی توزیع می شود که به شدت تورم زا است.

گفتنی است از آنجایی که با پرداخت یارانه نقدی پایه پولی کشور تغییری نمی کند، ادعای افزایش نقدینگی و تورم زایی این شیوه از پرداخت کاملا بی اساس است.

از سوی دیگر اگر چنانچه مطابق ادعای مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، کارت سهمیا قابلیت فروش سهمیه های سوخت را داشته باشد، در این صورت بار دیگر همان نقدینگی مورد ادعا به اقتصاد تزریق خواهد شد با این تفاوت که اولا مردم به زحمت انداخته می شوند و ثانیا مردم از طریق فروش سهیمه های سوختشان هرگز به قیمت 45 هزار تومانی یارانه دست پیدا نمی کنند و ناگزیر از فروش آن به قیمتی پایین تر هستند.

به نظر می رسد دولت یازدهم قصد ندارد به سلیقه 97 درصد از مردم که در رفراندوم یارانه ای به توزیع عادلانه، بی واسطه و نقدی ثروت آری گفتند، توجهی داشته باشد.

محمود احمدی نژاد پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «از امروز با پرداخت یارانه نقدی می توان گفت هیچ کس در ایران گرسنه نمی خوابد.» دولت درباره سرنوشت مستضعفین و دهک های کم درآمد پس از حذف یارانه نقدی، توضیحی ارائه نکرده است.