كميته هاى "محوربند" از  مهم تر ين اين كميته ها مى باشد كه با چرخش لحظه به لحظه در سطح شهرآشوب ها را پايه ريزى مى كنند.وظيفه اين نيروها به خط كردن اراذل و اوباش و نيز ميدان بندى آنها در صحنه مى باشد. "ا. خ" و"ح .ص" افرادى هستند كه سرپل ارتباطى دراين بخش بوده وآشوبگران را به مناطق مختلف راهنمايى مى كنند.

اخبار به دست آمده از اغتشاشات اخير در سطح خيابان ها، ابعاد جديدى از سازمان يافته بودن آشوب ها را فاش مى سازد.

فرماندهى اين آشوب ها متشكل از برخى نيروهاى سياسى و عناصر بازنشسته برخى نهادهاى امنيتى مى باشد. گرچه طى روزهاى گذشته برخى ازافراد فعال در اين كميته در برخى خانه هاى تيمى و دفاتر ادارى درمناطقى همچون پاسداران، قيطريه، باغ فيض، تهرانپارس، سعادت آباد، شهرك اكباتان، خيابان آزادى، ونك و هفت تير دستگير شده اند اما بعضى ازكميته هاى اين فرماندهى همچون كميته «مالى»، «عمليات روانى - رسانه اى»، «پشتيبانى»،«محوربند»، «شناسايى» و«عملياتى» همچنان درسطح شهر به ساماندهى آشوب ها مشغولند.

 كميته هاى «محوربند» از  مهم تر ين اين كميته ها مى باشد كه با چرخش لحظه به لحظه در سطح شهرآشوب ها را پايه ريزى مى كنند. اساس كارنيروهاى محوربند اما براساس انتخاب محل «درگيرى ها» و نيز «امكان گريز» از مهلكه صورت مى گيرد. برخى از عناصر اصلى اين كميته به دليل سابقه خود شناخت كاملاً محيطى از آدرس هاى خيابانى دارند.

-- كميته شناسايى

اعضاى اين كميته كه داراى خط نفوذ در برخى از مراكز هستند،شناسايى نقاطى كه بايد مورد حمله قرار بگيرد را دنبال مى كنند. شناسايى بانك ها، مراكز نظامى، اماكن دولتى، خانه هاى مسؤولان، نقطه هاى مناسب آشوب و... از جمله وظايف اين كميته مى باشد. دراين ميان حمله به خانه چند تن از مسؤولان وزارت كشور در منطقه سعادت آباد در همين چارچوب قابل ارزيابى است.

-- نيروهاى عملياتى

وظيفه اين نيروها به خط كردن اراذل و اوباش و نيز ميدان بندى آنها در صحنه مى باشد. «ا. خ» و«ح .ص» افرادى هستند كه سرپل ارتباطى دراين بخش بوده وآشوبگران را به مناطق مختلف راهنمايى مى كنند. همچنين آماده سازى «معبرهاى گريز» از جمله وظايف اين نيروها مى باشد.

 گفته مى شود كميته عملياتى مزبورهمچنين در جريانات اخير با برخى گرو ه هاى تجزيه طلب ارتباط برقرار كرده و از نيروهاى آنان در اغتشاشات بهره گيرى مى كنند. دستگيرى برخى افراد با لباس هاى چريكى - شهرى و سبك كه حتى درميان آنها برخى از دختران ساكن در مناطق مرزى هستند، خود مويد همكارى با برخى گروهك هاى آشوب ساز مى باشد.

-- نحوه درگيرى

براساس مشاهدات عينى نوع درگيرى ها و آشوب ها از سازماندهى كاملاً حرفه اى در اين زمينه پرده بر مى دارد. دراين درگيرى ها آشوب طلبان با ايجاد يك خط حائل فرضى به شمال ، جنوب يا شرق و غرب در نقطه هاى تماس، روغن ريزى كرده تا طرف مقابل هنگام تلاش براى دستگيرى آنها با مشكل لغزندگى مواجه شده و ازديگر سو با زمينگير شدن آنها امكان مقابله آسان تر فراهم شود.

 همچنين در بخش هايى كه آنها در نقطه تهاجم هستند، نيروها به ۳ لايه تقسيم مى گردند. لايه اول پرتاب هاى خشن را در دستور كار داشته و با سنگ و آجر به تهاجم مى پردازند. همچنين نيروهاى اين لايه مجهز به گاز اشك آور براى كوركردن ديد افراد روبه روى خود مى باشند. لايه دوم نيز كه سعى شده عمدتاً از حاميان باشند،توليد سروصدا، ايراد شعارهاى تند و تهييج آميز براى مردم تماشاچى را دردستور كار دارند.

لايه سوم نيز كه مسلح به سلاح هاى سرد همچون شمشير، قمه، نيمچه و پنجه  بوكس هستند رعب و وحشت را پيگيرى كرده و هنگامى كه لايه اول نيروهاى مقابل را زمينگيركردند اين لايه به ضرب و شتم آنان مى پردازند. همچنين گفتنى است نيروهاى اين لايه مسلح به سلاح گرم بوده و گلوله مستقيم ازميان جمعيت به سوى مردم شليك مى كنند.

-- سلاح و نحوه توزيع آنها

چگونگى توزيع سلاح ها نيز در نوع خود قابل توجه است. براساس اخبار دريافتى اخيراً درسطح شهر گزارش شده كه افرادى با رجوع به بازار خريدهاى عمده اى ازچاقو، قمه، اسيد و اكليل سرنگ انجام داده اند. گفتنى است اين خريدها در اماكن امن آنها نگهدارى و به همراه برخى از سلاح هاى گرم خريدارى و قاچاق شده دپو و توزيع گرديده اند. اخبار به دست آمده بيانگرآن است كه اين دپوها و توزيع ها در بخش هاى مختلف شهر و در پوشش برخى صنوف همچون آرايشگاه زنانه صورت مى گيرد. همچنين سلاح هاى گرم تهيه شده شامل،كلت ماكاروف،كلت ،۴۵ برونينگ و... مى باشد. ازديگر سو تهيه يك نوع «كوكتل مولوتوف» از كشور سوئد درنوع خود قابل توجه است. اين كوكتل مولوتوف كه دوجداره مى باشد دو زمانه نيز بوده و «حرارت زا» و «آتش زا» مى باشد. شاهدان عينى تاكيد  كرده اند با پرتاب اين «كوكتل مولوتوف» علاوه بر ايجاد آتش حرارت آن به حدى است كه آسفالت خيابان را كاملاً مذاب مى سازد. گفته مى شود تهيه اين سلاح توسط فرزندان يكى از چهره هاى سياسى انجام شده است.

-- عمليات روانى و رسانه اى

اين كميته گرچه تا هنگام انتخابات از طريق برخى سايت ها و وبلاگ ها به عمليات روانى و اطلاع رسانى به حاميان خود مشغول بود،اما با توجه به مسدود شدن رسانه هاى خود براى تجمعات از طريق email، پخش اعلاميه و تراكت در سطح شهر و نيز ارتباط چهره به چهره بهره مى گيرند.

همچنين طبق هماهنگى صورت گرفته پوشش درگيرى ها از طريق صداى آمريكا و بى بى سى فارسى نيز انجام مى شود. مضاف براينكه مسؤوليت استقرار فيلمبرداران و تامين فضاى ايزوله براى انجام ماموريت اين افراد نيز در زمره ماموريت هاى آنان مى باشد.

دراين ميان اما براساس خبرى كه براى اولين بار توسط روزنامه «جوان» منتشر مى شود، دستگيرى يك اكيپ فيلمبردارى در خيابان مفتح شمالى بوده كه مجهز به دوربين فيلمبردارى فوق حرفه اى، لپ تاپ و فرستنده ماهواره اى بوده است.

اين اكيپ كه دوربين خود را روى يك سه پايه در بالاى پشت بام قرارداه بودند، تصاويرخود را به شبكه هاى ماهواره اى ارسال مى كردند. گفتنى است افراد اين اكيپ كه در حال فرار دستگير شده بودند۴، كارت خبرنگارى شبكه هاى خارجى را به همراه داشته اند. همچنين كميته فوق وظيفه خلق و انتشار شايعات همچون دستگيرى برخى از افراد، تحصن، استعفاى مسؤولان و... را دردستور كار خود دارد.

***

ساماندهى آشوب هاى فوق در حالى صورت مى گيرد كه نيروهاى ارزشى با حضور بهنگام خود دراقصى نقاط آشوب خيز شهر، عمده تحركات آنان را خنثى كرده و ضمن حضور خود در راهپيمايى بزرگ وحدت درروزسه شنبه آخرين اخطار را به جريان آشوب طلب دادند.

ادامه اين اغتشاشات بى شك، يك بازنده خواهد داشت. بازنده اى كه دست در دست هدايتگران غربى به ماشين اغتشاش عليه ملت تبديل شده و فرجام خويش را به طغيان و خشم مردم آگاه و بيدارسپرده اند. شب هاى گذشته بى ترديد، مجاهدت و ايثار مردانى تجلى گرديد كه تامين امنيت ملت، برجانشان تقدم يافت.

 اينان جانشان را دربرابر انقلاب رنگينى قراردادند كه هدفشان نه انتخابات كه دگرگون ساختن نظامى است كه خون هاى بسيارى براى اعتلايش به پاى درخت انقلاب ريخته شد. بى شك بايد قدردان فرزندان بى نام و نشان ملت بود.