رئيس‌جمهور بعد از اخبار سراسري 21 شبکه اول سيما به طور زنده با مردم گفت‌وگو خواهد کرد.

در اين گفت‌و‌گوی زنده تلويزيونی دکتر محمود احمدی نژاد قرار است پيرامون عملکرد دولت طي 8 سال اخير صحبت کرده و نيز گزارشي از خدمات صورت گرفته به مردم ايران ارايه ‌کند.

همچنين اين گفت‌وگو به صورت زنده از شبکه سراسري راديو نيز پخش خواهد شد.