ما خوشحالیم که رئیس جمهوری را برگزیدیم که علیرغم اشکالات ، معایب و خطاهایی که مثل همه روسای جمهور قبل از خودش دارد و رنجش های بسیاری را در بین خیرخواهانش موجب شده است ولی بسیاری از ارزشهای اصلی و اساسی اسلامی را زنده کرد و یکی از آنها همین است که رفتارش به گونه ای بوده و هست که قاضی به راحتی او را به محکمه احضار می کند و رسانه ها هم آن را تیتر یک می کنند!

دکتر کوچک زاده با نگارش یادداشتی به احضار رئیس چمهور وا کنش نشان داد. متن این یادداشت کوتاه به شرح زیر است:
شنیده و خوانده بودیم که در صدر اسلام و در زمان حکومت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به دلیل عدالت مداری امیرالمومنین علی علیه السلام قاضی به خود جرات داده بود تا با شکایت یک یهودی حاکم اسلامی را به دادگاه فرابخواند و ما خوشحالیم که رئیس جمهوری را برگزیدیم که علیرغم اشکالات ، معایب و خطاهایی که مثل همه روسای جمهور قبل از خودش دارد و رنجش های بسیاری را در بین خیرخواهانش موجب شده است ولی بسیاری از ارزشهای اصلی و اساسی اسلامی را زنده کرد و یکی از آنها همین است که رفتارش به گونه ای بوده و هست که قاضی به راحتی او را به محکمه احضار می کند و رسانه ها هم آن را تیتر یک می کنند! نکته دیگر اینکه دیدیم علیرغم ادعاهای توخالی ، نه تنها احضار اطرافیانش خط قرمزی برای دستگاه قضایی محسوب نمیشود بلکه برای احضار خودش هم هیچ محدودیت و حریمی احساس نمی کنند و البته همه اذعان دارند که این احضار به دلیل مسائلی نظیر دیر یا زود معرفی کردن فلان وزیر و یا دیر یا زود ابلاغ کردن فلان قانون است موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس هیچوقت حاضر نشد علیرغم درخواست های مکرر اینجانب به بررسی آن در مورد دولت های سابق بپردازد در حالیکه همین مرکز گزارش مبسوطی از تخطی های دولت فعلی از قانون و به سفارش رئیس وقت مرکز پژوهش ها (احمد توکلی) تهیه و توزیع نمود! گزارشی که اگر روزی یک مرکز پژوهشی بیطرف جرات کرده و اقدام به تهیه آن کند معلوم خواهد شد کدام دولت ها قانون و مردم را یکجا به "سخره " گرفته بودند!
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن!