سایت iran۲۰۱۳.org نقشه ای را بر اساس آمار رسمی انتخابات منتشر کرده که این اطلاعات را به صورت بصری و به تفکیک استان و شهرستان نشان می دهد.

 

همین مطلب بهانه ای شد تا بی بی سی با اشاره به این سایت، در گزارشی بنویسد: «در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، میزان پراکندگی آرای کاندیداها در مناطق جغرافیایی مختلف ایران مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.»

 

بی بی سی انگلیس اضافه می کند: « پی بردن به نحوه پراکندگی آرا، فهم بهتر پایگاه اجتماعی جریانات سیاسی فعال در عرصه سیاسی ایران را در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و مناطق سکونت قومیت های مختلف امکانپذیر می کند»

 

براساس نتیجه انتخابات و با نگاهی به سایت ایران 2013 آقایان قالیباف و جلیلی در شهر خود یعنی مشهد و حتی استان خود کمتر از آقای روحانی رأی آورده اند. این مورد برای آقایان غرضی و ولایتی نیز صادق است. با توجه به همین مطلب، نکته جالب توجه این است که بی بی سی در حالی نتیجه انتخابات را "فهم بهتر پایگاه اجتماعی جریانات سیاسی" در مناطق جغرافیایی می داند که "صادق صبا" مدیر بخش فارسی بی بی سی انگلیس در روز 25 خرداد 88 با اشاره به صحبت های زهرا رهنورد درخصوص ادعای تقلب _ داماد لرستان _ می گوید: « یکی از شگفتی های این انتخابات این است که بعضی کاندیداها در استانهای خودشان رأی نیاوردند».