منتخبان شورای شهر پایتخت در این دیدار از محسن هاشمی خواسته اند، برنامه هایش را برای مدیریت پایتخت ارائه دهد.

18 نفر از منتخبان شورای شهر تهران، بعداز ظهر امروز به دیدار محسن هاشمی رفتند.

به گزارش شبکه ایران، منتخبان شورای شهر پایتخت در این دیدار از محسن هاشمی خواسته اند، برنامه هایش را برای مدیریت پایتخت ارائه دهد. محسن هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی و مدیرعامل سابق متروی تهران است. محسن هاشمی خود، کاندیدای شورای شهر بود، اما احراز صلاحیت نشد.

در انتخابات شورای شهر تهران، طرفداران قالیباف نتوانستند اکثریت صندلی های شورای شهر را به دست بیاورند.