عضو شورای مرکزی جبهه پیروان سه نامزد مورد حمایت فعلی جبهه پیروان خط امام و رهبری را منوچهر متکی، محمد رضا باهنر و یک گزینه از موتلفه که به احتمال زیاد یحیی آل اسحاق باشد، اعلام کرد.

مطلع شدیم که عضو شورای مرکزی جبهه پیروان سه نامزد مورد حمایت فعلی جبهه پیروان خط امام و رهبری را منوچهر متکی، محمد رضا باهنر و یک گزینه از موتلفه که به احتمال زیاد یحیی آل اسحاق باشد، اعلام کرد. احمد زمانی از قطعی شدن سه گزینه نهایی تشکل متبوعش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
به گزارش روزنامه ایران عضو شورای مرکزی جبهه پیروان با بیان اینکه در چند هفته اخیر علی رغم عدم اعلام قطعی حضور در انتخابات، چهره‌های مختلف سیاسی و دانشگاهی در کشور از حضور متکی در انتخابات حمایت کرده‌اند گفت: سفر‌های اخیر متکی به استان‌های مختلف کشور نشان از این دارد که سبد رأی بزرگ تری متعلق به ایشان است و به همین جهت از منوچهر متکی می‌خواهم تا هرچه سریع‌تر در مقابل حمایت‌ها و دعوت‌های گسترده کشوری، در باب حضور در انتخابات تعیین تکلیف کند که در این صورت به نظر می‌رسد وی شانس بیشتری برای گزینه نهایی بودن این تشکل سیاسی فراگیر اصولگرایان داشته باشد.