شبكه براندازان وابسته به كانديداي شكست خورده اصلاحات كه اصطلاحا به دنبال انقلاب رنگين در ايران هستند از بخشهاي گوناگون تشكيل شده است.

شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي وابسته به دستگاه جاسوسي انگلستان هدايت آشوبهاي سازماندهي شده اراذل حامي ميرحسين را به دست گرفت.

به گزارش انتخاب 10 اين شبكه تلويزيوني دقايقي پيش ضمن اعلام اخبار دستگيري برخي چهره هاي سياسي از آشوبگران خواست ضمن فيلم برداري از طريق موبايل و ارسال آن به اين شبكه اخبار تهران مخابره كنند.

اين شبكه همچنين ضمن اعلام راه اندازي كمپين امضا خواستار حمايت جدي جامعه جهاني بويژه اتحاديه اروپا به موضوع ايران شد.

لازم به ذكر است شبكه براندازان وابسته به كانديداي شكست خورده اصلاحات كه اصطلاحا به دنبال انقلاب رنگين در ايران هستند از بخشهاي گوناگون تشكيل شده است.

در راس اين شبكه اتحاديه اروپا بعنوان حامي اصلي قرار دارد كه از طريق بازوهاي رسانه اي خود در ايران و خارج از كشور هدايت عمليات رواني را بعهده دارد. شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي كه چندي پيش با هدف تاثير گذاري بر افكار مخاطبان ايراني تشكيل شد بازوي رسانه اي در خارج از كشور است در ايران نيز شبكه رسانه اي گسترده بعنوان بازوي رسانه اي اين اتحاديه عمل مي كنند. روزنامه هاي وابسته به جريان اصلاح طلب نظير اعتماد ، اعتماد ملي و... و سايتهاي اينترنتي اين جريان بعنوان بازوي رسانه اي در داخل كشور عمل مي كنند.

از سوي ديگر اتحاديه اروپا از طريق عوامل خود برخي سياسيون وابسته نظير اكبر هاشمي رفسنجاني به صورت مستقيم در ارتباط است . اين شبكه از طريق برخي احزاب نظير مشاركت و سازندگي و سازمان مجاهدين انقلاب با با حلقه واسطي به نام مهدي هاشمي فرزند رييس مجمع تشخيص مصلحت و اراذل و اوباش كرايه اي پيش برنده اهداف اتحاديه اروپا و بحث انقلاب مخملين در ايران هستند.