احمد مسجدجامعی

  • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران با رهبر معظم انقلاب

    امام خامنه ای: مديريت تهران در مجموع مديريت خوبی است و كارهای برجسته ای در سالهای اخير انجام شده/رمز موفقيت مديريت جهادی است و مديريت جهادی يعنی كار،تلاش،محاسبه با خدا و تكيه به علم،درايت وتدبير/كشور با كار جهادی قابل اداره شدن است/اهميت تهران فراتر از يك كلانشهر است/ساير شهرهای كشور به تهران بعنوان الگو نگاه ميكنند/شورای شهر وشهرداری تهران در واقع شهرداری كشور و خطدهنده كل كشورند.

  • بازگشت خزنده اصلاح طلبان؟

    «اصلاح طلبان اصولی می توانند در جامعه مدنی فعال شوند. اگر برنامه اصلاح طلبان رادیکال فقط این باشد که به حکومت باز گردند از همین حالا شکست خورده اند. باید دقت کنند دولت آقای روحانی دولت اعتدال است.» «اصلاح طلبان در شورای اول به سر هم زدند و مردم تهران را ناامید کردند. الان هم آقای مسجدجامعی و اصلاح طلبان باید دقت داشته باشند...»

  • مسجد جامعی رئیس شورای چهارم پایتخت شد / طلایی نائب رئیس

    با رأی اعضای چهارمین دوره شورای شهر تهران احمد مسجدجامعی به عنوان رئیس شورای شهر پایتخت انتخاب شد.