رسانه‌های مخالف دولت

  • آیا احمدی‌نژاد به رسانه‌های اصلاح‌طلب فرصت نداد؟

    منظور خبرنگار روزنامه شرق از فرصت ندادن به خبرنگاران اصلاح طلب در طول این سوال‌ها؛ آیا خبرنگارانی هستند که دست به اقدامات ضدامنیتی و جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی زده اند و با برخورد دستگاه امنیتی کشور مواجه شده اند و یا قصد دیگری از آن اعتراض داشته است؟
  • 'هیات 100 نفره احمدی‌نژاد' از کجا درآمد؟

    تی تعداد اعضای هیات ایرانی را می‌شماریم متوجه می‌شویم که با خبرنگارها کلا 30 نفر بیشتر نیستیم و احتمالا با اضافه شدن 40 نفر تیم همراه رئیس‌جمهور در روز بعد هنوز تعدادمان از تعداد برخی از هیئت‌ها کمتر است.

  • ادعای متکی درباره روزنامه ایران!

    منوچهر متکی: معتقدم که رسانه‌ها باید آزاد بوده و از آن‌ها به عنوان یک فرصت استفاده شود و در این زمینه روزنامه دولت باید صفحاتی برای انتقاد از دولت اختصاص دهد!!!