هندسه‌ی فکری

  • پیامی به‌سوی جایگاه یک قدرت بین‌المللی؛ نامه ای که جای خالی دیپلماسی عمومی را پر کرد

    کشوری که مایل است به جایگاه قدرت جهانی دست یابد نیازمند آن است که با رویکردی اقناعی به ترویج ارزش ها و اهداف خود در اذهان و قلوب جوامع هدف اهتمام ورزد و سیاستی جهانشمول پیشه کند.

  • بررسی ضرورت‌های نظام‌سازی اجتماعی و نتایج آن

    شرط لازم برای رشد و تعالی انقلاب اسلامی به‌وسیله‌ی نسل‌های آینده و همچنین صدور انقلاب اسلامی به کشورهای جهان، نظام‌سازی آن است. این نظام‌سازی هنگامی محقق می‌شود که رابطه‌ای دوسویه میان مردم و مسئولان شکل بگیرد و ارزش‌های اسلامی در نظام گسترش یابد و همه‌گیر شود. به عبارتی در دل نظام سیاسی، نوعی نظام‌سازی اجتماعی شکل بگیرد.

  • سلوک ذیل اندیشه امام خمینی«ره»

    حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»یک حقیقت زنده برای تاریخ معاصر ما هستند که با اشراقی که بر قلب ایشان شده انقلاب اسلامی را شکل داده‌اند، معنی رجوع به ایشان معنی خاص خود را خواهد یافت.