از بی اعتمادی رهبری به غرب تا دلبستگی برخی از کاندیداها به معامله دیپلماتیک

دور روز قبل از برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اقشار مردم بیان داشتند: " درباره بعضی حرفهایی كه در مناظره ها زده شد، حقایق و مطالبی دارم كه انشاءالله بعد از انتخابات بیان خواهم كرد". حال با گذشت چند روز از حضور حماسی ملت ایران در پای صندوق های رای رهبری در دیدار با مسئولین عالی قوه قضائیه اولین فرامین خود را درباره مناظرات با محوریت لزوم توجه کاندیداها به نقاط قوت دولت دهم و همچنین بحث پرونده هسته ای ایران بیان داشتند.