رييس‌جمهور گفت: دولت آماده است که همه تجربيات و کارها را به خوبي و کامل به دولت آ‌ينده و رييس جمهور منتخب ملت انتقال دهد.

دكتر محمود احمدي‌نژاد پس از ديدار حجت الاسلام حسن روحاني در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: سنت خوبي گذاشته شده که مسئولين به منتخب ملت تبريک مي‌گويند و بنده نيز از اين سنت خوب، پيروي کردم و خدمت برادر عزيزمان آقاي روحاني که امروز مفتخرند که منتخب ملت باشند، رسيدم تا هم عرض تبريک مجدد و هم اعلام آمادگي اين دولت براي انتقال تجربيات و کارها به آقاي روحاني و همکاران وي و نيز اعلام آمادگي براي کمک به رييس جمهور منتخب و دولت وي داشته باشم.

رييس‌جمهور خاطرنشان کرد: گفتگوهاي خوبي با يکديگر داشتيم و تاکيد مي‌کنم که دولت آماده است همه کارها را به خوبي و به صورت کامل به دولت آينده و آقاي روحاني به عنوان رييس جمهور منتخب ملت انتقال دهد.

حجت الاسلام روحاني نيز با تشکر از حضور دکتر احمدي‌نژاد گفت: در حقيقت اين حضور براي بيان تبريک پيروزي ملت ايران بود ولي در اين فرصت گزارشي کلي از آخرين وضعيت اقتصادي و سياسي کشور ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وي خاطرنشان کرد: دوره انتقالي نيازمند همکاري و همفکري است و به فضل الهي همه زمينه‌ها براي انجام اين موضوع آماده است.

وي افزود: همچنين در اين ديدار مقرر گرديد نقطه نظرات و اطلاعات دستگاههاي مختلف منتقل شود و نيز قرار شد جناب دکتر احمدي نژاد و بنده دو نفر مشخص کنيم که به عنوان رابط در دوره انتقالي، به طور مداوم با هم ارتباط و تبادل اطلاعات داشته باشيم تا اطلاعات موجود به بهترين شکل مورد استفاده قرار گيرد.

روحاني گفت: البته اين ارتباط همچنان ادامه خواهد داشت و بناي دولت بنده اين خواهد بود که از تجربيات همه دولت‌هاي گذشته استفاده و بهره‌برداري کند.

وي افزود: اين اتفاقات آغاز بسيار خوبي بود که با کمک هم اين دولت را به دولت بعدي انتقال دهيم.

در اين ديدار که بيش از يک ساعت در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بطول انجاميد دو طرف مهمترين وضعيت اقتصادي و سياسي جامعه را مورد بحثو تبادل نظر قرار دادند.