با کوته ‌بینی نمی‌گذارند کار کنیم/مسئول نابسامانی ها، موضع طلبکارانه می گیرد

متاسفانه وضعیت به گونه ای است که کسی که مسوول ایجاد نابسامانی هاست از موضع طلبکارانه سخن می گوید و بزرگترین بدهکاران مالیاتی بانکی، حق به جانب بوده و طلبکار هستند که این شرایط نیازمند اطلاع رسانی به روز و دقیق لازم است.

مشایی همه قوت های ملت ایران را دارد/مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی

«محمود احمدی نژاد» گفت: مشایی همه قوت ها ی ملت ایران و برادر کوچکش احمدی نژاد را دارد و مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی.

رییس جمهور: مأموریت اصلی ما حاکمیت اسلام در جهان است

امروز بیش از 50 کشور عنوان می‌کنند که اسلامی هستند. آیا یک کشوری وجود دارد که انسان قانع شود که در آن کشور اسلام همانگونه که هست، پیاده می‌شود.

با هر گام بلند به سمت عدالت، جیغ‌های گوش‌خراش در آسمان می‌پیچد

عده‌ای آمدند تمام مشکلات تاریخی کشور و همچنین مشکلات ناشی از تحریم را به گردن هدفمند کردن یارانه‌ها انداختند ، بعد از آن آمدند و گفتند بخشی از مشکلات به خاطر تحریم‌هاست، ولی مقصر دولت است!

از همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری خوشحال نیستم

از ابتدا گفتند که هدف از این برنامه کم کردن هزینه ها است ، ولی در حال حاضر دو برابر هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را از ما برای برگزاری انتخابات همزمان، درخواست کرده اند.

نام و مسیری که احمدی نژاد به ثبت رساند، در تاریخ با حروف طلایی نگاشته خواهد شد

رییس جمهور گفت امروز دشمنان از سه ابزار سرویس های اطلاعاتی (صهیونیستی، غربی و آمریکایی) انسانهای ضعیف و نادان و رسانه های وابسته که به نفع غربی ها در تلاش هستند، علیه روابط ملت ها استفاده می کنند.

دکتر احمدی نژاد در مراسم حماسه حضور در تبریز: ملت همه خودخواهان داخلی را پارو خواهد کرد

رئیس جمهور اظهار داشت: دوره ای در تاریخ بشر به پایان رسیده و دوره جدیدی در حال شروع شدن است؛ دوره طولانی که در آن قدرت و ثروت حرف اول و ملاک سعادت و حقانیت انسان ها بود به واسطه رشد و کمال جامعه بشری به پایان راه رسیده و آشکارا در عمل با شکست مواجه شده است و معلوم شده که قدرت و ثروت به تنهایی نمی تواند سعادت و کمال انسان را تامین کند.

رئیس جمهور:گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری

نجیب‌ترین، پاک‌ترین، دلسوزترین کارگران دنیا، کسانی هستند که در ایران در حال تلاش‌اند و با عشق به ساختن ایران زحمت می‌کشند

مردم در دل دولت و دولت در دل مردم است/هرکس هرچه می خواهد علیه دولت بگوید

ما برای خوش آمد یا خوش نیامدن کسی کار نمی کنیم .مردم ما را برای مدت زمان معینی انتخاب کرده اند و موظف هستیم تا ثانیه آخر با همان شتاب ثانیه اول برای مردم کار کنیم .

ناسیونالیسم متعلق به عقب‌مانده‌های تاریخی است/سخنرانی مشایی به اصرار جوانان

رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه عده‌ای از اینکه نام ایران برده می‌شود، ابراز ناراحتی و نگرانی می‌کنند، گفت: وقتی از ایران نام برده می‌شود بدین معناست که ایران پایگاه فریاد همه ارزش‌های الهی و انسانی است. ایران یک نژاد و طایفه‌ای در برابر دیگر طوایف جهان نیست و نباید نام بردن از ایران ناسیونالیسم معنا شود. چرا که معتقدیم ناسیونالیسم متعلق به عقب‌مانده‌های تاریخی است. ملت ایران همیشه جهانی بوده و اهداف و آرمان‌های جهانی را پیگیری کرده است.