11 سال از این تعبیر اندیشمندانه می گذرد. شاید بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری، تلنگری باشد برای برخی صاحبان تریبون و رسانه، که در این ایام 'بهار' را برنمی تابند.

طراوت و سرزندگی در ذات بهار است، هر آن چه که بهاری است، با پژمردگی و خزان میانه ندارد. بر اساس همین ویژگی هاست که رهبر عزیز انقلاب اسلامی، این انقلاب را به "بوستانی همیشه بهار" تعبیر کرده اند. ایشان سالها پیش، زمانی که بسیاری از عاشقان انقلاب، نگران از وضعیت آن روزها، آینده را خوش نمی دیدند، بر این مهم تاکید کردند که بوستان انقلاب اسلامی همیشه بهار است و در آن خزان راه ندارد.
11 سال از این تعبیر اندیشمندانه می گذرد. شاید بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری، تلنگری باشد برای برخی صاحبان تریبون و رسانه، که در این ایام "بهار" را برنمی تابند و حتی رسانه هایشان، این فرمایشات را تقطیع شده منتشر می کنند.
مطلب زیر متن کامل فرمایشات رهبر انقلاب در جمع بسیجیان و سپاهیان هرمزگان، در 30 بهمن 1376 است که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری بازنشر می شود.

حضرت آیةاللَّه خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى و فرمانده کل قوا در سومین روز از سفرشان به استان هرمزگان، عصر امروز دیدار جمع زیادى از خواهران و برادران بسیجى و سپاهى با ایشان، طى سخنانى تلاشهاى گوناگون دشمنان اسلام و ایادى داخلى آنها را براى منحرف کردن عزیزترین پدیده قرن حاضر از راه صحیح خود، بى اثر دانستند و بر تزلزل ناپذیر بودن بناى عظیم و مستحکم انقلاب و نظام اسلامى تأکید کردند.
مقام معظم رهبرى در این دیدار، بوستان تفکر معنوى انقلاب را همیشه بهار توصیف کردند و فرمودند: یکى از شگفتیهاى متعدد انقلاب اسلامى این است که گلهاى شکفته بر نهالهاى معنوى و فکرى آن، یک بوستان همیشه بهار است و مربوط به یک فصل و دوران مشخص نیست؛ اما با این وجود در حال حاضر قلمها، نفسها و مغزهایى در تلاش هستند که با القائات خود در مسائل اجتماعى، هندسه انقلاب را بر اساس روح پژمرده و خزان زده خود ترسیم کنند.
حضرت آیت الله خامنه اى دوران شکوفایى عواطف و احساسات انسانها در یک انقلاب و در پى آن، دوران خزان و بى بندوبارى و افسردگى را مخصوص نهضتهاى مادى و غیر الهى دانستند و فرمودند: این تقسیم بندى زمانى به حوادثى مربوط مى شود که با انگیزه هاى غیره معنوى و مادى به وجود آمده باشد و در مواردى مانند انقلاب اکتبر شوروى منحل شده و انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم، فاصله دوران شکوفایى با دوران خزان و انحطاط، بسیار کوتاه مى شود؛ اما بوستان تفکر معنوى انقلاب اسلامى که از آن، گلهاى عواطف، احساسات، اراده و تصمیم مى روید، همیشه بهار است و در آن، خزان راه ندارد؛ زیرا با همین گلهاى همیشه بهار است که انقلاب و جنگ 8ساله به پیروزى مى رسد و توطئه هاى دشمنان یکى پس از دیگرى شکست مى خورد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در بیان تلاشهاى بى ثمر عناصر معلوم الحال داخلى فرمودند: کسانى از نویسندگان برخى مطبوعات، خائنانه و یا غافلانه به عزیزترین پدیده قرن، تهمت مى زنند که بهار انقلاب تمام شده است؛ اما در واقع مشکل در درون و ایمان آنهاست که دچار پژمردگى و خزان زدگى شده اند، مى خواهند آن را به پاى انقلاب بنویسند. آنها دیگران را با خود قیاس مى کنند که و تصور مى کنند انقلاب نیز متزلزل شده است.
مقام معظم رهبرى، انقلاب اسلامى را در ذات خود داراى یک نیروى انسان ساز توصیف کردند و فرمودند: انقلاب اسلامى با گذشت 19 سال از عمر با برکت خود، اکنون به جوانان مؤمن، خالص و پرشورى مى بالد که در دامان پاک اسلام عزیز پرورش یافته اند و با وجود آن که دوران امام (رض) و دفاع مقدس را درک نکرده اند، حاضرند تا پاى جان در راه دفاع از سخن حق، فرمان خدا و علم سعادت انسان ایستادگى و مجاهدت کنند، بنا بر این کارخانه انسان سازى و پردازش انسانهاى برجسته و طراز معنویت و حقیقت والاى انقلاب اسلامى هیچگاه گرفته نخواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه اى از ایمان به غیب به عنوان خصوصیت تفکر و مبناى انقلاب انسان ساز اسلامى یاد کردند و فرمودند: کسانى که گستره حیات را فراتر از مادیات مى دانند، لذتها و اندوههایشان بالاتر از لذتها و آرزوهاى فردى است.
همتهایشان بلندتر، تصمیماتشان بلندمدت تر، محبوبها و مطلوبهایشان بزرگتر و زمان نیز براى آنان طولانى تر است و عشق به چیزى که فراتر از چارچوبهاى حقیر مادى باشد، هرگز کهنه و پژمرده نخواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى بیشترین تلاش قدرتهاى شیطانى در میدان سیاست را دشمنى با ایمان به غیب و ایمان دینى و مذهبى ملت ایران دانستند و فرمودند: ایمان دینى در ملت بزرگ ایران عمیق است و به آسانى قابل تکان خوردن نیست و دشمنان اسلام تنها خود را خسته مى کنند، بددلان و بدخواهان بدانند که شکوفه هاى معنوى به طور مستمر از درخت همیشه بهار انقلاب اسلامى جوانه مى زند و فضاى زندگى ملت ما را معطر مى کند.
مقام معظم رهبرى اهمیت یاد خدا توأم با معرفت عمیق را به نیروهاى بسیجى و سپاهى گوشزد کردند و فرمودند: عزیزان من ارتباط معنوى با خدا را قدر بدانید و از آن غفلت نکنید زیرا یاد خدا اساس همه چیز است.
با یاد خداست که گناه از انسان مى گریزد و دل باطراوت مى ماند و خورشید ذات مقدس ربوبى دل انسان را نورانى و شفاف مى کند و در سایه آن ایمان به غیب تقویت مى شود.
حضرت آیت الله خامنه اى حاکمیت حق و قدرت اسلام را شرط اصلى براى استفاده از تمام ظرفیت کارخانه انسان سازى اسلام برشمردند و در بخش دیگرى از سخنانشان با تأکید بر ناتوانى مجموعه قدرتهاى شیطانى در برابر انقلاب اسلامى فرمودند: استکبار با همه عقبه فرهنگى خود از جمله مجلات، روزنامه ها، رادیوها، ماهواره ها، کتابها و مزدوران قلم به مزد خود، همراه با محاصره اقتصادى، تهدید سیاسى، اتهامات گوناگون و عناصر حقیر و پستى که در داخل کشور با اشاره دست آنها به حرکت در مى آیند، کوچکتر از آن هستند که بتوانند در بناى عظیم و مستحکم نظام و انقلاب اسلامى حتى اندکى تزلزل ایجاد کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى آینده را روشن و امید بخش توصیف کردند و در پایان سخنانشان توجه نیروهاى مؤمن و حزب اللهى را به اهمیت هوشیارى و بر دوش گرفتن پرچم نظم و انضباط اجتماعى و پرچم حدود، موازین و ارزشها و نیز مبارزه با فقر، بى عدالتى، فساد و فحشاء و بى قانونى جلب کردند.
بر پایه همین گزارش در این دیدار که با ابراز احساسات پرشور خواهران و برادران بسیجى توأم بود، فرمانده منطقه یکم دریایى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى یاد شهیدان از صدر اسلام تا نهضت کبیر اسلامى را گرامى داشت و بر آمادگى نیروهاى بسیجى و سپاهى در اجراى اوامر فرمانده کل قوا و دفاع از حریم میهن اسلامى تأکید کرد.