از مجموع سخنان امام خمینی به دست می‌آید که فرهنگ مهدویت، باید در جهت حفظ، تقویت و زنده نگه داشتن معارف و احکام وحیانی، از طریق اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی قرار بگیرد. لذا «هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»(صحیفه امام،ج2، ص461 و 462) و این یعنی اعتقاد به منسوخ بودن اسلام و عدم کارایی آن.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ گزیده ای گزیده ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی(ره) در باب انتظار به شرح ذیل است:

"ما همه انتظار فرج داريم و بايد در اين انتظار خدمت کنيم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما بايد کوشش کنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا کند و مقدمات ظهور إن شاءالله تهيه بشود."

صحيفه امام؛ ج 8، ص 374
*******
إن شاءالله اسلام را به آنطور که هست در اين مملکت پياده کنيم و مسلمين جهان نيز اسلام را در ممالک خودشان پياده کنند و در دنيا، دنياي اسلام باشد و زور و ظلم و جور از دنيا برطرف بشود، و مقدمه باشد براي ظهور ولي عصرـ ارواحنا له الفداء.
صحيفه امام؛ ج 15، ص 262
*******
دست عنايت خداي تبارک و تعالي به سر اين ملت کشيده شده است و ايمان آنها را تقويت فرموده است که يکي از علائم ظهور بقيه الله ـ ارواحنا فداه ـ است.
صحيفه امام؛ ج 16، ص 130
*******
انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداري حضرت حجت ـ ارواحنافداه ـ است که خداوند بر همه ي مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.
صحيفه امام؛ ج 21، ص 327
*******
اميد است که اين انقلاب، جرقه و بارقه اي الهي باشد که انفجاري عظيم در توده هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقيه الله ـ ارواحنا لمقدمه الفدا ـ منتهي شود.
صحيفه امام؛ ج 15، ص 62
*******
ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهاي اسلامي مي شکنيم و با صدور انقلابمان، که در حقيقت صدور انقلاب راستين و بيان احکام محمدي (صلی الله علیه و آله و سلم) است، به سيطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه مي دهيم و به ياري خدا راه را براي ظهور منجي و مصلح کل، و امامت مطلق حق امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار مي کنيم.
صحيفه امام؛ ج 20، ص 345
*******
اميد آن است که مسلمانان و مستضعفان جهان به پاخيزند و داد خود را از مستکبران بگيرند و مقدمات فرج آل محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ را فراهم نمايند.
صحيفه امام؛ ج 18، ص 462
*******
ارزش دارد که انسان در مقابل ظلم بايستد، در مقابل ظالم بايستد و مشتش را گره کند و توي دهنش بزند و نگذارد که اينقدر ظلم زياد بشود، اين ارزش دارد، ما تکليف داريم آقا! اينطور نيست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان ـ سلام الله عليه ـ هستيم، پس ديگر بنشينيم در خانه هايمان، تسبيح را دست بگيريم و بگوييم:عجّل علي فرجه» عجّل با کار شما بايد تعجيل بشود، شما بايد زمينه را فراهم کنيد براي آمدن او؛ و فراهم کردن اينکه مسلمين را با هم مجتمع کنيد، همه با هم بشويد، إن شاءالله ظهور مي کند ايشان.
صحيفه امام؛ ج 18، ص 269
*******
همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد و به سوي يک دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند.به اميد آن روز که خداوند تعالي وعده فرموده است.
صحيفه امام؛ ج 21، ص 448
*******
اميدواريم که جوانان ما...برسند به جايي که حکومت اسلامي توسعه پيدا کند در همه جا و عدل اسلامي در همه جا توسعه پيدا بکند؛ و عدل اسلامي اين است که همه حکومتهايي که در دنيا هستند، روي موازين اسلامي حکومت بکنند؛ و ما اميدواريم که اين امر بتدريج مهيا بشود براي آن وقتي که آن عدل بزرگ اسلامي در روي زمين توسعه پيدا مي کند و حکومتها، حکومت عدل مي شوند.
صحيفه امام؛ ج20، ص 206
*******
اميدورام که ما همه جزء هيأت قائميه باشيم و همه به آن وظايفي که اسلام، قرآن تحت لواي حضرت صاحب ـ سلام الله عليه ـ براي ما تعيين فرموده اند، عمل کنيم و صورتها را محتواي واقعي به آن بدهيم و الفاظ را معاني حقيقي.
شايد اين وصفي که براي حضرت صاحب ـ سلام الله عليه ـ ذکر شده است، دنبال همين آيه شريفه که مي فرمايد: قُل إنّما أعظُکُم بواحدهٍ أن
تقوموا للِه مثني و فُرادي. (1) دنبال همين معنا باشد که همه بايد قيام بکنيم، قيام واحد که بالاترين قيام، همان قيام آن شخص واحد است و همه ي قيامها بايد دنبال آن قيام باشد و «قيام الله» باشد.
خداي تبارک و تعالي مي فرمايد که:«من فقط يک موعظه دارم به شما قل أنّما اعظکم بواحده به امت بگو که فقط من يک موعظه دارم به شما و آن موعظه اين است که قيام کنيد و قيام لله باشد، قيام لله کنيد، البته آن حضرت قيام لله مي فرمايند و آن لِلّهي که و آن خلوصي که براي ايشان هست براي ديگران نيست؛ لکن شيعه هاي بزرگوار آن حضرت هم بايد پيروي از او بکنند در اينکه قيام کنند لله، براي خدا.
صحيفه امام؛ ج 8، ص 8
*******
من اميدوارم که إن شاءالله برسد روزي که آن وعده مسلّم خدا تحقق پيدا کند و مستضعفان مالک ارض بشوند. (2) اين مطلب وعده ي خداست و تخلف ندارد، منتها آيا ما درک کنيم يا نکنيم، آن به دست خداست. ممکن است در يک برهه ي کمي وسايل فراهم بشود و چشم ما روشن بشود به جمال ايشان. اين چيزي که ما در اين وقت، در اين عصر وظيفه داريم، اين مهم است. همه انتظار داريم وجود مبارک ايشان را؛ لکن با انتظار تنها نمي شود؛ بلکه با وضعي که بسياري دارند، انتظار نيست. ما بايد ملاحظه ي وظيفه ي فعلي شرعي ـ الهي خودمان را بکنيم و باکي از هيچ امري از امور نداشته باشيم.کسي که براي رضاي خدا إن شاءالله مشغول انجام وظيفه است، توقع اين را نداشته باشد که مورد قبول همه است، هيچ امري مورد قبول همه نيست.
صحيفه امام؛ ج19، ص 246
*******
تمام سپاه پاسداران و تمام دادگاهها و تمام کميته ها و تمام قشرهايي که مي خواهند خدمت کنند به اين کشور، توجه داشته باشند که همه ي اينها خدمتگزار اسلامند. الآن جمهوري اسلامي است. و شماها از جنود اسلامي هستيد. لشکر اسلام هستيد. شما کارمند اسلام و کارمند امام زمان هستيد. توجه کنيد که نبادا يک وقتي يک خطايي بکنيد برخلاف مسير اسلام. برخلاف مسير جمهوري اسلامي قدمي برداريد. اين يک وظيفه ي خطيري است براي همه. براي ما و براي شما.
صحيفه امام؛ ج 11، ص 249
*******
شما جنود خدا هستيد و پيروزيد. آنهايي که در ابتدا، حرکت خودشان را شروع کردند، با طمأنينه ي قلبي شروع کردند و از هيچ نترسيدند. ...شما ايمان داريد، قلبهايتان با مبدأ نور و قدرت پيوند خورده است، پيوندي ناگسستني، ...شما مورد نظر امام زمان هستيد، و از آنجا که ايمان و قدرت و امام زمان را داريد، همه چيز داريد.پشتوانه ي شما الهي است، بايد اين پشتوانه را حفظ کنيد، و وقتي ما چنين تکيه گاهي داريم، از هيچ چيز نمي ترسيم.
صحيفه امام؛ ج 19، ص 172
*******
آن کاري که لشکر امام زمان بايد بکند، با آن کاري که لشکر طاغوت مي کرد فرق دارد، همان طوري که خود امام زمان با طاغوت فرق داشت. آن حکومت جور بود و اين حکومت عدل، آن حکومت طاغوت بود و اين حکومت خدا.
صحيفه امام؛ ج 11، ص 467
*******
عنايت شما فرماندارها يا خدمتگزاران به خلق، به اين طبقه ي ضعيف بيشتر باشد تا آن طبقه ي بالا.مبادا يکوقتي يک نفر آدمي که مثلاً متمکن است و چيزدار است با يک نفر آدم ضعيف، او را با آنکه آن يکي بايد جلو باشد او را جلو بيندازيد.من نمي گويم آن يکي را جلو بيندازيد؛ مي گويم عدالت بايد باشد.البته در يک فرمانداري که به آن احتياج دارند نمي تواند همه را يکدفعه بپذيرد؛ لکن روي عدالت باشد که آن آدمي که ضعيف است هم بپذيريد؛ آن يکي هم که غير ضعيف است او را هم بپذيريد. ...وقتي نامه هاي ما را بردند پيش امام زمان ـ سلام الله عليه ـ که در روايات (3) است که هر هفته مي برند، هفته اي دو دفعه. وقتي بردند، اعمال ما جوري باشد که نمايش از اين بدهد که ما تابعيم؛ اما آنطور نيست که خودسربخواهيم يک کاري را انجام بدهيم.
صحيفه امام؛ ج 9، ص 123
*******
ابداً گروه گرايي نکنيد. شما همه لشکر امام زمان هستيد و همه گروه واحد، و اين گروه جُند خدا [است و]لشکر امام زمان.
صحيفه امام؛ ج 14، ص 144
*******
روحانيون که نماينده ي رسول خدا هستند در بين مردم، اگر خداي نخواسته روحانيوني که مدعي اين هستند که نماينده ي امام زمان الآن هستند در بين مردم، اگر خداي نخواسته، از يکيشان يک چيزي صادر بشود که برخلاف اسلام باشد، اينطور نيست که فقط خودش را از بين برده، اين حيثيت روحانيت را لکه دار کرده.اين يک وظيفه ي بزرگي به عهده اش هست. روحاني همچو نيست که اگر يک خلافي بکند، بگويند که زيد اين خلاف را کرده. خلاف روحاني، به اندازه اي که سعه ي شعاع نفوذش هست، خطايش خطاي بزرگ هست. خطايي است که عفوش در درگاه خدا بسيار مشکل است. براي انيکه اين نماينده، يعني مدعي نمايندگي از طرف امام زمان ـ سلام الله عليه ـ و اسلام دارد. نماينده ي امام زمان اگر خداي نخواسته يک قدمي کج بگذارد اين اسباب اين مي شود که مردم به روحانيت بدبين بشوند. بدبين شدن به روحانيت و شکست روحانيت، شکست اسلام است. آن که حفظ کرده است تا حالا اسلام را، اين طبقه بودند. و اگر در اين طبقه شخصي، اشخاصي پيدا بشوند که برخلاف مصالح اسلام خداي نخواسته عمل بکند،
جرمي است که از آدمکشي بدتر است. جرمي است که از همه ي معاصي بدتر.براي اينکه جرم صادر مي شود از کسي که آبروي يک روحانيت را از بين مي برد. مردم را؛ آنهايي که غافل هستند از اسلام، گاهي وقتها برمي گرداند.اينطور نيست که وارد شده است که ـ چنانچه عالِم فاسد بشود عالَم فاسد مي شود. براي اينکه عالِم ـ به حسب ظاهر ـ نماينده ي امام است. و اگر خداي نخواسته يک فسادي در او پيدا بشود، فاسد بشود، قشرهاي ملت را فاسد مي کند. گاهي عالَم را فاسد مي کند. و از آن طرف اگر صالح باشد، صالح مي کند قشرهاي ملت را. صالح مي کند عالَم را.
صحيفه امام؛ ج 11، ص 250
*******
شما نشانه ي خدا هستيد؛ نشانه ي اسلام إن شاءالله خواهيد بود، و کسي که نشانه ي خدا و نشانه ي اسلام است، بايد همه ي حرکاتش، همه ي سکناتش، همه ي اعمالش، همه ي گفتار و کردارش الهي باشد؛ روي موازين الهي باشد. مردم به روحانيون نظر دارند، توجه دارند، توجه به پيغمبر اکرم، که اينها نمايندگان پيغمبر اکرم و امام زمان ـ سلام الله عليه ـ هستند.اگر خداي نخواسته از اينهايي که نماينده هستند از طرف اولياي خدا، از طرف رسول خدا، اينها اگر يکوقت يک انحرافي از آنها پيدا بشود، شايد اشخاص غرضمند اين را به پاي اسلام حساب کنند؛ خيال کنند تعليمات اسلامي اينطور است. و لهذا راه، راه پرخطري است، و راه شريفي. جديت کنيد که از اين راه پرخطر خوب عبور کنيد، که اين صراط است. صراط مستقيم الهي از اينجا شروع مي شود.
صحيفه امام؛ج8،ص261

پی نوشت ها :
1- سبأ/46.
2- قصص/5.
3- وسائل الشیعه؛ ج 16، ص 113، «کتاب جهاد»، ح 19؛ جمال الاُسبوع؛ ص 172
منبع: صحیفه امام خمینی (رحمت الله علیه)

در همین زمینه بخوانید:

ـ مهم: مفهوم انتظار در اندیشه امام خمینی(ره)
"Our President, analytical news site"