انچه تا امروز در دفاع از این طرح ها شنیده اید همه جوانب ماجرا نیست. دو تن از نمایندگان مجلس دلایل جدیدی در دفاع از شاهکار مجلس نهم ارائه کرده اند.

باورش سخت است. چگونه می توان باور کرد جمعی هرچند قلیل در پارلمان یک کشور به دنبال تصویب طرحی باشند تا بر اساس آن به صورت مادام العمر از امتیازاتی نظیر «حمل سلاح»، «پاسپورت سیاسی» و «مجوز طرح ترافیک» برخوردار شوند؟ تعجب از آن جهت نیست که جمعی از نمایندگان مجلس تا این حد آینده نگرند و حسابی هوای خودشان را دارند، پس از تلاش نمایندگان برای تصویب طرح حقوق مادام العمر برای نمایندگان ادوار، دیگر هیچ کس از منفعت طلبی برخی ها انگشت تعجب به دهان نمی گیرد. آنچه مایه حیرت است، پیش پا افتاده بودن امتیازاتی است که نمایندگان حاضر شده اند برای بدست آوردنشان هزینه ای سنگین را در برابر افکار عمومی متحمل شوند؛ آن هم در اولین سال تشکیل مجلس دهم. طراحان در دفاع از شاهکارشان عباراتی نظیر «این طرح بار مالی ندارد»، «امتیازات غیر مادی است»، «برای کشور ضرر ندارد» و ... را به کار برده اند. ظاهرا کار کشور به جایی رسیده است که برای تصویب طرح ها به جای مفید بودن، قید مضر نبودن کفایت می کند. انچه تا امروز در دفاع از این طرح ها شنیده اید همه جوانب ماجرا نیست. دو تن از نمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگار خورشید، دلایل جدیدی در دفاع از شاهکار مجلس نهم ارائه کرده اند.

ارتش بیست میلیونی نمایندگان ادوار؟!
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خورشید با بیان اینکه نمایندگان مردم در بین مردم هستند و هیچگاه از آنها جدا نمی شوند گفت: زمانی که ما نماینده مردم هستیم، داشتن برخی امکانات بواسطه نمایندگی مردم توجیه دارد اما بعد از پایان دوره نمایندگی نباید امتیازات خاصی را برای خود در نظر بگیریم.
نادر قاضی پور افزود: نمی دانم نمایندگان امتیازاتی مثل طرح ترافیک و پاسپورت را می خواهند چه کار کنند؟ من مخالف بخشی هایی از این طرح هستم که شامل پاسپورت سیاسی و طرح ترافیک می شود و معتقدم این موضوع درست نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقط حمل سلاح را در این طرح قبول دارد گفت: من حمل سلاح را برای بعضی نمایندگانی که از برخی اخبار خاص اطلاع دارند، یا برخی امور و اقدامات خاص را در شهرستان خود انجام داده اند، یا اینکه در حوزه انتخابیه به دلیل برخی اقدامات بواسطه نمایندگی مجلس دشمنانی پیدا کرده اند، صحیح می دانم و چیز خوبی است.
وی گفت: چه اشکالی دارد که نمایندگان مجلس به خاطر برخی ملاحظات سلاح داشته باشند و این امتیاز را بعد از نمایندگی مجلس هم در اختیار داشته باشند؟ فقط باید این امر طبق قوانین حفاظتی و امنیتی انجام شود و من فکر می کنم ارتش 20 میلیونی را می توانیم با همین قبیل طرح ها تشکیل دهیم!

طرح خوبی است چون مجلس در راس امور است!
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان فقط اینکه با حمل سلاح در این طرح مخالف است، گفت: کسی که توانسته اعتماد مردم را برای نمایندگی شان در مجلس شورای اسلامی جلب کند و در حوزه قانون گذاری در مجلس فعالیت می کند باید مورد احترام قرار گیرد و این طرح می تواند احترام ویژه را برای نمایندگان مجلس به بار بیاورد.
رحمت الله نوروزی با بیان اینکه نمایندگان مردم جزو نخبگان و خواص و سیاسیون هستند که عرصه قانون گذاری حضور دارند گفت: احترام نماینده در دوره نمایندگی باید حفظ شود و به نظر من برخی خدمات و امتیازات را باید برای به نمایندگان ادوار مجلس در نظر گفت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دکتر لاریجانی هم امتیازات خاصی را برای نمایندگان ادوار در زمان مدیریت خودشان در مجلس قائل شده اند گفت: طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مجلس در راس امور است پس باید جایگاه و منزلت خاصی برای نمایندگان در نظر گرفته شود و مجلس به جایگاه اصلی خود بازگردد.
نوروزی با بیان اینکه این طرح نمایندگان هیچ بار مالی در بر ندارد و فقط شان نماینده ها را بیشتر حفظ می کند گفت: نباید رانت و فساد از سوی عناصر قدرت و ثروت ایجاد شود و اگر چنین مسائلی پیدا شود، من با آن ها مخالفت می کنم.

منبع: خورشید