سرکار خانم وحید دستجردی یادش رفته دکتر احمدی نژاد چه هزینه ای برای انتخابش داد و به همین خاطر رابطه اش با برخی از بیوت قطع شد. وقتی بی پروا در برنامه شناسنامه دستور رئیس جمهور محبوب را «دخالت» خواند و با سرتکان دادن مجری ظاهرالصلاح و پردازش بیشتر مجری مواجه شد، بیش از همیشه مظلومیت رئیس جمهور منتخب 25 میلیونی را دریافتم.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛مسعود شفیعی‌کیا نوشت :

این روزها هم زمان با بالا رفــتن دلتنـگی مردم برای دولت دکتر احمدی نژاد و نیز صدور فرمان «نگذاریم احمدی نژاد فرصت بلند شدن پیدا کند» می بینیم که برخی به اصطلاح اصول گرایان توپخانه ی نسبتاً خاموش خود را روشن کرده و صداوسیما و دیگر رسانه های این جریان مجددا به دنبال تخریب یکسویه دولت مردمی «دکتر احمدی نژاد» به نفع جبهه مقابل هستند.
مثلاً در برنامه ی «شناسنامه» این جمعه خانم وحید دستجردی با آن ظاهر متشرع خود قهرمانانه از مخالفتش با دکتر احمدی نژاد و بلند کردن صدایش روی رئیس جمهوری که شخص دوم کشور است، می گفت! چقدر زیبا آن چیزی که دکتر عزیز و مظلوم ما نگفت در این روزها آشکار می شود.
به این خانم دکتر اصول گرا باید گفته شود به کدام مجوز قانونی بلوای ارزی و مخالفت با رئیس جمهور قانونی کشور را پیش گرفتید و به پشتوانه ی کدام جریان در نبود رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی روسای دانشگاهی که رئیس جمهور آنان را تأیید نمی کرد، منصوب می کردید؟! آیا بنابر قرائت مدعیان اصولگرایی از ولایت فقیه، مخالفت با بدیهی ترین اختیارات رئیس جمهور متنفذ از سوی رهبری تصمیمات را غیرقانونی و نامشروع نمی کند؟!
بسیار مضحک است که اصول گرایان گمان کرده اند دکتر احمدی نژاد ویارانش از طبقه ای فرو دست بوده اند که تنها وظیفه شان اجرای اجرای خرده فرمایشات حضرات است! به راستی بازگو نکردن تمام ماجرا و حق به جانب نشان دادن خود در نبود شخص غیبت شونده را کدام شرع و اخلاق و قانونی اجازه می دهد؟!
این جماعت مانند آن وزیر خارجه ی همسویشان گویا رئیس جمهور برایشان موجودی بی جان است و بلکه باید بله قربان گویشان باشد، بنابر این کار خود را بدون امر رئیس جمهور با لجاجت دنبال می کردند و گوش به فرمان لیدرهای اصول گرایی بودند و در تمام کارهای دولت مردمی دخالت و سنگ اندازی می کردند. و وقتی رئیس جمهور مجبور به حذفشان می شد فریاد وااسلاما و واانحرافا سر می دادند!
سرکار خانم وحید دستجردی یادش رفته دکتر احمدی نژاد چه هزینه ای برای انتخابش داد و به همین خاطر رابطه اش با برخی از بیوت قطع شد. وقتی بی پروا در برنامه شناسنامه دستور رئیس جمهور محبوب را «دخالت» خواند و با سرتکان دادن مجری ظاهرالصلاح و پردازش بیشتر مجری مواجه شد، بیش از همیشه مظلومیت رئیس جمهور منتخب ۲۵ میلیونی را دریافتم.
رئیس جمهور بی نظیری را بارها در برنامه های متعدد به باد ناسزا و نسبت های نادرست گرفتن و فرصت دفاع از خود را به وی ندادن کجایش شرعی است؟ همان شرعی که غیبت مومن را خوردن گوشت وی می داند ولی گویا خوردن این فقره مثل خوردن خیلی چیز ها برای مدعیان اصولگرایی مجاز و لذت بخش می باشد.
«إن الله یدافع عن الذین آمنوا ، إن الله لا یُحب کل خوانٍ کفور» حج ۳۸
تحقیقاً خدا از مومنان دفاع می کند و تحقیقاً خدا هیچ خائن کفرصفتی را دوست ندارد.