گفتمان اعتدال و توسعه همه جانبه، صرفا یک نظریه و تفکر با هدف جای باز کردن در متن معادلات سیاسی و اجتماعی جامعه نبوده است، بلکه خود، برآورد نیازها، تفکرات و واقعیات جامعه ایران اسلامی بوده و همواره مورد تایید و تاکید ستون های اصلی انقلاب اسلامی بوده است.

- برگزاری انتخابات آزاد، بویژه اگر با شرکت اکثریت مردم جامعه و تشکیل دولتی فراگیر با استناد به آراء مردم همراه باشد، یکی از شاخص ترین ملاک های مردم سالاری در جوامع متمدن امروزی به شمار می رود. به باور همگان یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، پایه ریزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور بود. نظامی که در عین پایبندی به اصول و موازین ارزشمند اسلامی، رای ملت عزیز ایران را نیز محترم می شمارد و حق انتخاب را به شهروند ایرانی می سپارد.
در این میان در لایه های درونی جامعه، تشکل های بسیاری به منظور دریافت و هدایت نظرات و اندیشه های هر یک از اقشار و طبقات جامعه، با هدف تاثیر گذاری بر روند اداره کشور، تشکیل و فعالیت می کنند که شاخص ترین نمود قانونی آن احزاب سیاسی هستند که در چارچوب قوانین مدون جامعه، اعلام موجودیت می کنند. معمولاً این تاثیر گذاری از طریق نامزد کردن چهره و یا گفتمانی همسو با حزب برای به دست آوردن کرسی های سیاسی ... انجام می گیرد و مردم جامعه در صورت پذیرش گفتمان یک حزب به نامزد پیشنهادی آن حزب رأی می دهند تا بدین شکل در مدیریت امور کشور خویش نقش ایفا کنند.
اگرچه در طول یک دهه اخیر در عرصه سیاسی کشور توجه چندانی به این نقش تعیین کننده احزاب در عرصه مدیریت افکار جامعه، نشد اما تجارب بیش از 3 دهه از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زمینه ای شد بر رویکرد دوباره ملت فهیم ایران اسلامی به گفتمان و مشی احزاب سیاسی کشور در عرصه های سرنوشت ساز.
حال که با حضور حداکثری مردم، دکتر حسن روحانی با تفکر قائل به میانه روی و گفتمان اعتدال، سکان اداره دولت را بر عهده گرفته است ابعاد ماهوی و ساختاری گفتمان اعتدال و تشکل های سیاسی متولی آن، همچون حزب فراگیر اعتدال و توسعه بیش از پیش کانون توجه اهالی سیاست قرار گرفته است.
واقعیت این است که گفتمان اعتدال و توسعه همه جانبه، صرفا یک نظریه و تفکر با هدف جای باز کردن در متن معادلات سیاسی و اجتماعی جامعه نبوده است، بلکه خود، برآورد نیازها، تفکرات و واقعیات جامعه ایران اسلامی بوده و همواره مورد تایید و تاکید ستون های اصلی انقلاب اسلامی بوده است. آنچه که مردم ایران عزیز را مجاب به انتخاب این گفتمان نمود نیز برگرفته از برداشت صحیح آن ها از واقعیات جامعه بود. به نظر می رسد اعتدال در منش سیاسی و اعتقاد به توسعه و اقتدار ایران اسلامی، مکمل هم بوده و مردم نیز با هوشیاری و آگاهی این امر را پذیرفته اند.
چندی پیش، دکتر محمدباقر نوبخت، دبیر کل حزب فراگیر اعتدال و توسعه نیز ضمن قائل دانستن پیروزی های بزرگ اخیر در عرصه سیاسی کشور به خواست و اراده مردم، اعتدال را ابزار لازم برای توسعه همه جانبه کشور دانست و نام دیگر حزب فراگیر اعتدال و توسعه را "اعتدال برای توسعه"  ذکر کرد.
به هرحال انتخابات اخیر ریاست جمهوری مهر تاییدی بود بر این نکته که ملت سرافراز این مرزوبوم در شرایط سخت اقتصادی و تحریم... نیز با تحلیل درست گفتمان های حاکم در عرصه جامعه، همواره با امید بسیار به فردای روشن خود، در ترسیم سرنوشت این مرزوبوم سهیم بوده و خواهند بود.
 

هاتف جلیل زاده- رییس کانون رسانه حزب اعتدال و توسعه