معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه، یکی از برجسته ترین ویژگی های دولت های نهم و دهم را پرکاری، تلاش بی وقفه و خدمتگزاری خالصانه به بندگان خدا دانست.

حجت الاسلامˈمجید حکیم الهیˈ در قم با بیان خاطره ای گفت:ˈیکی از وزرای دولت به بنده گفت که رییس جمهوری ساعت 12 شب با من تماس گرفت و از من پرسید کجایی؟ من به او گفتم الان رسیدم منزل! و او خطاب به من گفت، این موقع رفتن به منزل نیست برگرد به دفتر کارت!ˈ

وی با بیان اینکه همه شاهد تلاش شبانه روزی دولت و مسوول آن در روزهای مختلف بودند، افزود: یکی از ویژگی های برجسته مومن این است که کارهای خوب و ارزشمند دیگران را در نظر بگیرد و بازگو کند و نسبت به مسائل خوشبین باشد.

حکیم الهی گفت:افراد باید کار برادران خود را به بهترین وجه انجام دهند و فقط به اظهارات خود فرد توجه کنند و به نقل های دیگران بی توجه باشند.

به گزارش ایرنا وی ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی را یکی دیگر از ویژگی های دولت ذکر کرد و افزود: این ویژگی بخصوص در شخص رییس جمهوری بسیار مشهود است.

حکیم الهی ادامه داد: فروتنی و برخورد متواضعانه با توده های مردم و کارکنان غیرارشد دستگاه های دولتی از ویژگی های رییس جمهوری و اعضای دولت او بود که بارها مشاهده شد.

وی پرهیز از اسراف و تبذیر را از دیگر ویژگی های دولت های نهم و دهم ذکر کرد و افزود: دولت از هزینه های غیرضروری پرهیز داشت و در برنامه های خود به این مسائل توجه می کرد.

حکیم الهی گفت: دولت خدمتگزار دارای انگیزه ای بالا برای خدمت به مردم بود که همین انگیزه بالا و روحیه بسیجی در رشد امور بسیار تاثیر داشت.

وی توجه به توده های ضعیف و فقرا را در دولت نهم و دهم بسیار خوب ذکر کرد و افزود: این دولت برای خدمت به این قشر، شب را از روز نمی شناخت و تلاش زیادی در تمام عرصه ها داشت.