رییس انجمن بین المللی بررسی هلوکاست در انتقاد از رفتار وزیر امورخارجه گفت: در بین همه دیپلمات های جهان مشهور است که تایید هولوکاست، بیعت با اسرائیل است. آقای ظریف هم میدانست که اگر بخواهد با آمریکا مذاکره کند و نظر آنها را جلب نماید و این صحبت ها را قبل از مذاکره انجام داد. این یک اشتباه بزرگ و راهبردی آقای ظریف بود که به زودی از آن پشیمان خواهد شد و امیدوارم توسط خود ایشان هرچه زودتر اصلاح شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ محمدعلی رامین مشاور مطبوعاتی دولت نهم در بازدید از غرفه پایگاه 598 در نمایشگاه رسانه های انقلاب اسلامی، با تاکید برلزوم بررسی هلوکاست گفت: هلوکاست یک مدعی تاریخی است و بررسی آن باید در حوزه کار تاریخ دانان قرار میگرفت اما سیاستمداران وارد این موضوع شده و همین نکته بیانگر اهمیت پرداختن به این موضوع است.

ایشان با تایید ضمنی این موضوع که وی طرح مسئله هلوکاست را به آقای احمدی نژاد پیش نهاد داده است افزود: بنده رییس انجمن بین المللی بررسی هولوکاست هستم و معتقدیم که پرداختن علمی و فنی به این موضوع به نفع همه مردم جهان است. مهم نیست چه کسی این موضوع را به رئیس جمهور پیشین پیش نهاد داده، مهم آن است که یک موضع اصولی بوده که باید به گوش همه مردم جهان میرسید و در محافل سیاسی و علمی بین المللی مطرح میشد که به نظر بنده توانست مشروعیت رژیم صهیونیستی را تا حد زیادی زیر سوال ببرد.

رامین در تببین چرایی اهمیت پرداختن به هلوکاست گفت: انگلیسی هابه دلایل مختلف که یکی از آنها سرپوش گذاردن بر جنایات خود در کشتن صدها ملیون آفریقایی و آمریکایی بود، مسئله هلوکاست را توسط رسانه هایشان و سیاست مدارانشان مطرح نمودند تا افکار عمومی را منحرف کنند. بررسی تاریخی و علمی این موضوع مسایل زیادی را روشن خواهد کرد چرا که اکنون نفرت مردم جهان از اسراییل موجب شده تا دیگر یهودیان نیز منفور واقع شوند. از طرف دیگر، ملت بزرگ آلمان نیز در افکار عمومی جهان با چهره ای غیر انسانی و آدم کش معرفی میشود که این ظلم به یک ملت است.

رئیس انجمن بین المللی بررسی هولوکاست در انتقاد از رفتار وزیر امورخارجه گفت: در بین همه دیپلمات های جهان مشهور است که تایید هولوکاست، بیعت با اسرائیل است. آقای ظریف هم میدانست که اگر بخواهد با آمریکا مذاکره کند و نظر آنها را جلب نماید و این صحبت ها را قبل از مذاکره انجام داد. این یک اشتباه بزرگ و راهبردی آقای ظریف بود که به زودی از آن پشیمان خواهد شد و امیدوارم توسط خود ایشان هرچه زودتر اصلاح شود.