بررسي آماري نه دوره انتخابات رياست جمهوري مي تواند تحليلي راهگشا و كارآمد در نظر به نوع و برخورد مردم در مشاركت در انتخابات رياست جمهوري و انتخاب بالاترين مقام اجرايي كشور باشد.تحليلي كه امروز نيز مطمئنا باتوجه به گرايش هاي مختلف در كانديداها مفيد فايده خواهد بود.

مشاركت در حدود 68 درصدي مردم در دور اول رياست جمهوري باتوجه به اين كه تمامي نامزدها به نوعي در چهارچوب حكومت جديد بودند و هركدام به نوعي دعوي به دست آوردن كرسي رياست بالاترين نهاد اجرايي كشور را داشتند، اولين نكته اي است كه در انتخاب دوره اول به چشم مي خورد .علاوه بر فضاي مسموم ايجاد شده توسط گروه هاي ضدانقلاب كه در ان دوران هنوز اجازه فعاليت در صحنه سياسي را داشتند، رد شدن جلال الدين فارسي كانديداي مورد تأييد حزب جمهوري اسلامي و بسياري از تشكل هاي ارزشي به بهانه تشكيك در ايراني الاصل بودن نامبرده ازجمله عوامل تنش زا در بستر اجتماعي مشاركت مردمي در بهمن ماه 1358 بود. در دوره دوم اما علي رغم اين كه انقلاب نوپاي ايران به دنبال اتخاذ مشي مسلحانه و ترورهاي كور توسط منافقين و ديگر گروه هاي ضدانقلاب، وارد يكي از بحراني ترين مقاطع تاريخي خود شده بود اما با حضور 65 درصدي مردم و رأي در حدود سيزده ميليوني رجايي به دنبال ترور 72 نفر از بهترين ياران انقلاب در هفتم تير ماه به نوعي واگويه اين احساس ملت بود كه شهيد رجايي به همراه يار ديرينه اش دكتر باهنر همان نمادهايي هستند كه مي توانند استقامت و ايستادگي هرچه باشكوه تر ايران و ايراني را به تماشا بگذارند و رأي به ايشان به معناي نمايش همبستگي و مقاومت ملت انقلابي ايران است. اگرچه كينه توزي منافقين اجازه نداد كه طعم اين همدلي بيشتر از يك ماه در جان و ذائقه ملت ايران بماند، ولي حضور آيت الله خامنه اي در دور سوم كه تنها يك ماه بعداز انتخابات دور دوم بود و مشاركت 75 درصدي مردم و رأي 16.800.000 هزار نفري آيت الله خامنه اي كه چيزي در حدود 95 درصد كل آراي مأخوذه بودنشان داد كه مردم به هر كنش مذبوحانه اي از آنچه و آن كه دشمن مي پنداشتند، واكنشي سترگ و حماسه وار نشان داده و مِي دهند اما دور چهارم، پنجم و ششم انتخابات رياست جمهوري هركدام بنا بر دلايل متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي با مشاركت نسبي مردم روبه رو شد كه البته در تبيين آن ذكر چند نكته حائز اهميت است،

اول اين كه دور چهارم انتخابات مصادف با دومين دور رياست جمهوري حضرت آيت الله خامنه اي بود و براي مردم مسلم بود كه ايشان كماكان منتخب ملتي خواهد بود كه در شرايط جنگ و تحريم هاي اقتصادي است و تنش هايي كه پيرامون ادامه جنگ و پذيرش قطعنامه در جامعه جريان دارد ايجاب مي كند كه سكاندار امور كشور تغيير نيابد،به همين دليل آن گونه كه در دوره هاي بعد در زمان دور دوم انتخاب هاشمي و خاتمي ملاحظه مي شود به طور كل انتخابات از مشاركتي پايين تر در مقايسه دور اول هر رئيس جمهور برخوردار شده است.اما دور پنجم كه همراه با پايان جنگ و ضرورت سازندگي كشور و پس از ارتحال امام خميني(ره) و در اوان رهبري حضرت آيت الله خامنه اي برگزار مي شود نيز براي مردم مسلم بود كه تنها هاشمي رفسنجاني فردي است كه از عهده اين مهم برمي آيد لذا رقيبي براي وي متصور نبود. دردور ششم نيز به دليل شرايط پيش گفته در انتخابات دومين دور هر رييس جمهوري افزايشي در ميزان مشاركت ديده نمي شود ،گرچه رأي آقاي هاشمي به علت نخستين رقابت جدي در طول ادوار انتخابات رياست جمهوري به نسبت افت مي كند و رقيب ايشان اقاي توكلي در مقايسه بارقباي ساير ادوار رأي قابل توجهي مي آورد.اما دور هفتم كه بي نظير ترين مشاركت مردم در طول تاريخ انتخابات تا به حال بوده است با مشاركت بيست ميليوني و درصدي بالغ بر 80 درصد واجدين شرايط نقطه باشكوهي در تاريخ انتخابات بود. در اين دوره شعارها و محورهاي فكري جديدي كه آقاي خاتمي مطرح كرد و وعده هايي كه درمورد تغيير فضاي سياسي و فرهنگي موجود داد، مردم را به سوي اين شعارهاي جديد جذب نمود. اين درحالي بود كه رقيب ايشان وعده حفظ وضع موجود دوره هاشمي با انجام برخي تغييرات را مي داد. ادامه اين شوق به تازگي در مردم باعث شد كه حتي در تعاملي جدي انتخابات مجلس ششم نيز در يد همفكران سياسي و حزبي خاص كه داعيه طرفداران ايشان را داشت، درآيد.با اين وجود تحليل مشاركت بالاي مردم در انتخاب هفتم رياست جمهوري نيز همان گونه كه تا به حال نقد و نظرهاي بسياري را برانگيخته قابل توجه است.اين كه برخلاف تبليغ هاي ناروايي كه معاندين نظام و رسانه هاي غربي دردوره پيش از انتخاب هفتم داشتند، رأي گيري يك انتصاب نانوشته از بالا نبود و تفكري كه در جامعه وجود داشت باعث شد تا مشاركت بالاي مردمي در اين انتخابات صورت بگيرد و اصولا مشاركت بالاي مردم در همين تز صورت گرفت و مردم خواستند كه قدرت انتخاب خود را به رخ بكشند اما در دوره هشتم نيز كه شاهد اين مشاركت تا 66 درصد بوده ايم انتخابات حضور 10 نامزد رياست جمهوري را تجربه كرد و شايد يكي از عللي كه حضور مردم را در انتخاب هشتم به نسبت انتخاب هفتم شان كمرنگ تر كرده همان تكثر نامزدها و جدي نگرفتن رقابت آنها با آقاي خاتمي در ذهن مردم باشد.

 

بررسي آماري

انتخابات در نظام جمهوري اسلامي يكي از مؤلفه هاي اصلي مشاركت همگاني توأم با احساس مسئوليت مردم در اداره كشور خود مي باشد. افتخار نظام جمهوري اسلامي در طول 26 سال گذشته، تلفيقي از دينداري و مردم سالاري در مدل جمهوري اسلامي است.مردم ايران به طور متوسط در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به طور متوسط هر سال يك بار در انتخابات شركت كردند.

در همين راستا در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سعي كرديم در اين مطلب به تحليل آماري هشت دوره انتخابات رياست جمهوري بپردازيم تا ميزان حضور مردم در هر دوره از انتخابات معين شود.

 

دوره اول:

انتخابات رياست جمهوري در تاريخ 5/11/58 در سراسر كشور برگزار گرديد. در اين انتخابات 124 نفر داوطلب شدند كه صلاحيت هيچ يك رد نشد و تمامي اين افراد وارد ميدان رقابت شدند. جمعيت واجد شرايط جهت شركت در اين انتخابات 20857391 نفر بود كه از اين تعداد مجموع آراء شركت كنندگان 14152902 نفر يعني 67.86% از مردم مشاركت نمودند. براساس ماده 5 لايحه قانوني انتخابات اولين رئيس جمهوري ايران مصوب 28/9/58 شوراي انقلاب «وزارت كشور فهرست داوطلبان رياست جمهوري كه حائز شرايط تشخيص داده شد را جهت تأييد صلاحيت به حضور رهبر انقلاب تقديم مي نمايد.» با اين وصف تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات اوليه رياست جمهوري به عهده حضرت امام خميني (ره) بود و ايشان تمام 124 نفر را تأييد و در نهايت 107 نفر در روز رأي گيري به رقابت پرداختند.

چهره هاي شاخصي كه در اين رقابت شركت نمودند عبارتند از: ابوالحسن بني صدر (وزير دارايي وقت) با 10753752 رأي (75.7%) و دكتر حسن حبيبي (وزير علوم و آموزش عالي وقت) با 852/676 رأي (4.78%)، دكتر كاظم سامي سرپرست جمعيت شيرخورشيد سرخ ايران با 161/90 رأي (0.64%) از چهره هاي شاخص ديگر صادق خلخالي، مسعود رجوي، سيد احمد محسن(استاندار خوزستان) نيز بودند.

اولين رئيس جمهور كشور بنِي صدر انتخاب گرديد كه پس از عزل وي توسط مجلس و حضرت امام (ره)، در يك سال و شش ماه بعد، دومين انتخابات رياست جمهوري برگزار گرديد.

 

دوره دوم:

انتخابات دومين دوره رياست جمهوري در تاريخ 2/5/60 پس از گذشت يك سال از آغاز جنگ تحميلي برگزار گرديد. براساس قانون مورخ 13/4/60 مصوب مجلس شوراي ملي (اسلامي) تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان گذاشته شد. در اين دوره 71 نفر داوطلب شدند كه فقط صلاحيت 4 نفر از سوي شوراي نگهبان تأييد گرديد. در اين انتخابات 22439930 نفر واجد شرايط شركت در اين انتخابات بوده اند كه از اين تعداد 14573803 نفر يعني 64.24% مردم شركت كردند.

چهار چهره شاخصي كه در اين رقابت شركت نمودند عبارت بودند از: سيداكبر پرورش(نماينده مجلس) با 339646 رأي (2.67%)، عباس شيباني (پزشك) با 658498 رأي (4.53%)، حبيب الله عسگراولادي مسلمان(نماينده مجلس) با 249457 رأي (1.72%) كه منتخب اين دوره محمدعلي رجايي از ميان 14573803 نفر شركت كننده (64.24%)، تعداد 12770050 رأي (90%) را به دست آورد كه حكم تنفيذ وي توسط رهبر فقيد انقلاب صادر شد. داستان تواضع و خشوع او در مقابل ولايت امر مسلمين و بوسه بر دستان مبارك حضرت امام خميني(ره) در هنگام دريافت حكم رياست جمهوري داستاني ماندگار در تاريخ انقلاب و نظام است.

 

دوره سوم:

پس از شهادت رئيس جمهور شهيد رجايي در هشتم شهريور 60 بلافاصله مقدمات برگزاري انتخابات سومين دوره رياست جمهوري فراهم شد و اين انتخابات در تاريخ 10/7/60 برگزار گرديد. در اين انتخابات 22439930 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 16846715 نفر يعني معادل 74.26% شركت نمودند. در اين دوره 46 نفر داوطلب شدند كه پس از بررسي شوراي نگهبان صلاحيت 4 نفر تأييد شد. اين افراد عبارت بودند از پرورش(نماينده مجلس) با 348294 رأي (2.02%) حضرت آيت الله خامنه اي (نماينده شوراي انقلاب و معاون وزارت دفاع) با 15905987 (95%) رأي زواره اي (معاون وزارت كشور)با 59058 رأي (0.38%) و دكتر غفوري فرد با 80545 رأي (0.48%)

نكته حائز اهميت آن كه آقايان محمدرضا مهدوي كني، علي موحدي ساوجي و دكتر ولايتي از جمله داوطلبان بودند كه برخي توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و برخي نيز وارد ميدان رقابت نشدند. منتخب اين دوره حضرت آيت الله خامنه اي بود كه حكم تنفيذ وي در تاريخ 17/7/60 توسط رهبر فقيد انقلاب صادر شد.

 

دوره چهارم:

انتخابات چهارمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 25/5/64 در سراسر كشور برگزار شد. در اين انتخابات 50 نفر داوطلب شدند كه شوراي نگهبان صلاحيت 3 نفر را تأييد نمود. در اين انتخابات 25133802 نفر واجد شرايط بودند كه از اين تعداد 14238587 نفر معادل 54.78% شركت نمودند. نامزدهاي اين دوره و آراي آنها عبارتند از: حضرت آيت الله خامنه اي با 12205012 رأي (85%) عسگر اولادي مسلمان با 278113 رأي (1.95%) و محمود كاشاني (استاد دانشگاه) 1402953 رأي (9.85%).

 

دوره پنجم:

انتخابات پنجمين دوره رياست جمهوري پس از ارتحال جانگداز رهبر فقيد انقلاب در تاريخ 6/5/68 برگزار شد. اين در حالي بود كه چهارمين رئيس جمهوري عملاً تا 17 مهر آن سال بايد در پست رياست جمهوري انجام وظيفه نمايد. اما به علت ارتحال رهبر فقيد انقلاب در تاريخ 14/4/68 و انتخاب رئيس جمهور وقت به رهبري نظام جمهوري اسلامي، انتخابات روز جمعه ششم مرداد ماه برگزار گرديد و اين دوره يك ماه و نيم زودتر از موعد مقرر آغاز گرديد. در فاصله ارتحال رهبر كبير انقلاب و انتخابات پنجمين دوره رياست جمهوري، امورات مربوط به رئيس جمهوري توسط رهبر جديد انجام مي گرفت. در اين انتخابات 30139598 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 16452677 نفر شركت كردند يعني 54.59% واجدين شرايط.

همچنين در پنجمين دوره، 79 نفر داوطلب شدند و دو نفر ايشان تاييد صلاحيت شدند كه عبارتند از: هاشمي رفسنجاني(رئيس مجلس شوراي اسلامي) با 15550528راي(94%) و شيباني(نماينده مجلس) با 635165 راي (3.86%).

 

دوره ششم:

انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 21/3/72 برگزار گرديد. در اين انتخابات 33156055 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 16796787 نفر معادل 50.66% شركت نمودند. شوراي نگهبان از ميان 128 نفري كه ثبت نام كرده بودند 4 نفر را تأييد نمود كه عبارتند از : دكتر توكلي(سردبير اقتصادي روزنامه رسالت) با 4026879 رأي (23.97%)، جاسبي (رئيس دانشگاه آزاد اسلامي) با 1498084 رأي (8.92%) طاهري (مجري طرح سازمان صنايع دفاع) با 387655 رأي (2.31%) هاشمي رفسنجاني با 10566499 رأي (63%).

 

دوره هفتم:

انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 2/3/76 برگزار گرديد. در اين دوره 36466487 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 29145745 نفر شركت نمودند كه معادل 79.92% بود و در اين انتخابات 238 نفر داوطلب شدند كه از اين تعداد چهار نفر توسط شوراي نگهبان تأييد شدند. حجت الاسلام خاتمي با 20138784 رأي (69%) حجت الاسلام ناطق نوري با 7248317 رأي، محمد ري شهري با 744205 رأي، زواره اي با 772707 رأي. حكم تنفيذ حجت الاسلام خاتمي در 12/5/76 از سوي مقام معظم رهبري صادر شد.

 

دوره هشتم:

انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 18/3/80 برگزار گرديد. در اين دوره 42170230 نفر واجد شرايط شركت بودند كه از اين تعداد 28155969نفر شركت نمودند كه معادل 67.77% ضريب مشاركت مردم بود. در اين انتخابات از ميان817 داوطلب ثبت نام كننده، تعداد 10 نفر توسط شوراي نگهبان تأييد شدند كه سيد محمد خاتمي بار دوم با 21659053 رأي (77%) و پس از آن دكتر توكلي، شمخاني، غفوري فرد، فلاحيان و جاسبي و... در مراتب بعدي قرار گرفتند. حكم تنفيذ حجت الاسلام خاتمي در تاريخ 11/5/80 توسط مقام معظم رهبري صادر شد.

 

دوره نهم :

نتايج انتخابات دور اول رياست جمهوري دوره نهم نشان مي دهد كه آقاي هاشمي رفسنجاني با 6.16 ميليون نفر معادل 21 درصد آرا نفر اول ، آقاي احمدي نژاد با 5.71 ميليون نفر (19.5درصد ) نفر دوم بوده و پس از ايشان آقاي كروبي با 5.07 ميليون نفر (17.3درصد) ، قاليباف با 4.07ميليون نفر (13.9درصد ) ، معين با 4.05ميليون نفر (13.8درصد) ، لاريجاني با 1.74 ميليون نفر (5.9 درصد) و مهرعليزاده با 1.29 ميليون نفر (4/4 درصد ) به ترتيب در رتبه بعدي قرار گرفتند . تعداد آراي باطله نيز 1.2 ميليون معادل 4.2درصد كل آرا بوده است . پراكندگي آرا و محبوبيت كانديداها در نقاط مختلف كشور از تنوع قابل توجهي برخوردار است . بر اساس نتايج مرحله اول آقايان هاشمي و احمدي نژاد به مرحله دوم راه يافتند. در بين داوطلبين نام برده شده ، بيشترين واريانس (ميزان پراكندگي ) راي استاني به ترتيب آقايان احمدي نژاد ، كروبي و معين اختصاص دارد . راي آقايان هاشمي و قاليباف تقريبا در سطح كشور يكنواخت است اما راي آقايان احمدي نژاد و كروبي داراي پراكندگي بالايي در سطح كشور است .

در مرحله دوم انتخابات ، آقاي احمدي نژاد موفق شدند اكثريت آرا را به خود اختصاص دهند و به عنوان نهمين رئيس جمهور كشور برگزيده شود .

آنچه در شهرستان ها گذشت

 

شهرستان هاي كوچك

در شهرستان هاي كوچك به طور متوسط در 200 شهرستان كوچك آقاي كروبي (22.2درصد ) ، هاشمي (21.2 درصد ) ، معين (15.3درصد ) ، احمدي نژاد (15 درصد ) و قاليباف (14.4 درصد ) به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم را كسب كرده اند .آقايان كروبي و معين به طور متوسط در شهرستان هاي با اكثريت روستايي راي بالاتري در مقايسه با شهرستان هاي با اكثريت شهري به دست آورده اند . اين نسبت براي آقايان هاشمي و قاليباف تفاوت قابل توجهي بين نقاط شهري و روستايي در شهرستان هاي كوچك ندارد . ليكن براي آقاي احمدي نژاد آراي ايشان در نقاط شهري به مراتب بيشتر از نقاط روستايي است .

 

شهرستان هاي متوسط

در شهرستان هاي متوسط به طور ميانگين آقايان كروبي (22.7درصد ) ، هاشمي (21.5درصد ) ، احمدي نژاد (16.2 درصد ) ، معين (16.1درصد ) و قاليباف (15.5درصد ) به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم را داشته اند . همچنين بررسي آرا در نقاط شهري و روستايي نشان مي دهد كه آقايان هاشمي ، معين و قاليباف در شهرستان هاي با اكثريت روستايي راي بيشتري داشته اند در مورد آقاي كروبي بادرصد كمي وضعيت در نقاط شهري بهتر بوده است و در مورد آقاي احمدي نژاد همانند شهرستان هاي كوچك ملاحظه مي شود كه درصد آراي ايشان در نقاط شهري به ميزان قابل توجهي بيشتر از نقاط روستايي است .

 

شهرستان هاي بزرگ

درشهرستان هاي بزرگ كشور آقايان احمدي نژاد (24.8درصد ) ، هاشمي (22.7درصد ) ، قاليباف (515.5درصد ) ، كروبي (13.8 درصد ) و معين (13.2 درصد ) به ترتيب حائز اكثريت آرا شده اند . در مورد آقايان هاشمي ، قاليباف و معين ، تفاوت قابل ملاحظه در آراي نقاط شهري و روستايي وجود ندارد . ليكن آقاي كروبي به طور قابل توجهي در نقاط روستايي داراي راي بيشتري است و آقاي احمدي نژاد مشابه شرايط شهرستان هاي كوچك و متوسط در شهرستان هاي بزرگ نيز در نقاط شهري حائز آراي بيشتري شده اند .

 

63 درصد آرا در دست احمدي نژاد

در مرحله دوم انتخابات 27.8 ميليون نفر به پاي صندوق هاي راي رفتند كه در مقايسه با مرحله اول ميزان مشاركت به مقدار 5 درصد كاهش يافت .

محمود احمدي نژاد موفق به كسب 63 درصد آرا شده و به رياست جمهوري كشور برگزيده شد . بررسي آرا در مرحله دوم نشان مي دهد كه تفاوت چنداني در ميزان كسب آرا توسط كانديداها در نقاط شهري و روستايي و همچنين در شهرهاي كوچك ، متوسط و بزرگ مطابق طبقه بندي انجام شده ، مشابه آنچه در مرحله اول انتخابات بود ، وجود ندارد . درتمام اين گروه ها احمدي نژاد به طور متوسط آرايي بين 61 تا 68 درصد كسب كرده اند و آراي هاشمي نيز بين 32 تا 39 درصد متغير بوده است.ملاحظه مي شود كه احمدي نژاد در مرحله دوم موفق شد آراي ساير كانديداها را به سمت خود جذب كند و يكي از نكات قابل توجه در مرحله دوم اين است كه در بررسي آراي آقاي هاشمي و احمدي نژاد به تفكيك مناطق جغرافيايي كشور ، تفاوت معني داري ملاحظه مي شود . احمدي نژاد موفق به كسب اكثريت مطلق آرا به نسبت بهتري در مناطق غرب ، جنوب و جنوب شرق كشور داشته است . به عنوان مثال محمود احمدي نژاد در پنج استان اصفهان ، قم ، قزوين ، سمنان و چهارمحال و بختياري به طور متوسط حدود 74 درصد آرا را كسب كرد.

 

جمع بندي هشت مرحله گذشته(به جز دور نهم)

1- انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري در دوم خرداد ،76 از حيث مشاركت مردمي در پاي صندوق هاي رأي با حدود 80% اولين مقام را پس از رفراندوم جمهوري اسلامي در بين 25 انتخابات برگزار شده پس از انقلاب اسلامي دارا مي باشد.

2- در ميان 5 رئيس جمهوري منتخب گذشته (بني صدر- رجايي- خامنه اي- هاشمي- خاتمي) در هشت دوره رياست جمهوري، حضرت آيت الله خامنه اي با 95.03% بيشترين ميزان آراء را كسب نمود.

3- هاشمي رفسنجاني در دومين دوره كانديداتوري خويش با 63% كمترين ميزان آراء را نسبت به ساير رؤساي جمهوري ايران كسب كرد.

4- كمترين ميزان مشاركت مردم در هشت انتخابات رياست جمهوري مربوط به ششمين دوره رياست جمهوري در 21 خرداد 72 با 50.66% و بالاترين مشاركت مردمي در هفتمين دوره رياست جمهوري در دوم خرداد 76 با 79.92% مي باشد.

5- بيشترين تعداد نامزدهاي تأييد صلاحيت شده در اولين دوره رياست جمهوري با 107 نفر و كمترين نامزدها در پنجمين دوره با 2 نفر بوده است.

6- بيشترين افراد داوطلب ثبت نام كننده در هشتمين دوره با 817 نفر به شكل بي سابقه در 18 خرداد 80 بوده و كمترين افراد داوطلب با 46 نفر در سومين دوره بوده است.

7- در دوره هاي اول و دوم سرپرست وزارت كشور به عنوان دستگاه مجري اين انتخابات حضرت آيت الله مهدوي كني، در دوره سوم وزير كشور سيد كمال الدين نيك روش، دوره چهارم وزير كشور حجت الاسلام ناطق نوري، دوره پنجم وزير كشور محتشمي، دوره ششم وزير كشور عبدالله نوري، دوره هفتم بشارتي و دوره هاي هشتم و نهم وزير كشور موسوي لاري بوده اند.

 

نويسنده : ياسر مرادي