این گزارش تحلیلی به بررسی فضای اقتصادی دوران پسابرجام و ریشه‌های برخی وقایع مهم در جریان قراردادهای اقتصادی در روزهای اخیر پرداخت؛ قراردادهایی که تقریبا همگی آنها به دلایل مختلفی محرمانه مانده و دولت یازدهم به صورت جدی از انتشار ابعاد و ویژگی های آنها جلوگیری کرده است. در این گزارش از حضور مخفیانه دلالان و مافیای بزرگ اقتصادی انگلیسی-صهیونیستی در میان قریب به اتفاق قراردادهای اقتصادی روزهای اخیر در دوران پسابرجام پرده برداشته بود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ در این میان، اگر وجوه دیگری از این مساله که نتیجه فرآیند و مکانیسم به کار گرفته شده در انعقاد این قرار دادهاست در جامعه بررسی شود و نظر کارشناسان امر مورد توجه قرار گیرد، ابعاد گسترده‌تری از خسارت بالای این رفتار دولت یازدهم در فضای اقتصادی کشور روشن خواهد شد.

«نسیم آنلاین» در گزارشی تحلیلی به بررسی فضای اقتصادی دوران پسابرجام و ریشه‌های برخی وقایع مهم در جریان قراردادهای اقتصادی در روزهای اخیر پرداخت؛ قراردادهایی که تقریبا همگی آنها به دلایل مختلفی محرمانه مانده و دولت یازدهم به صورت جدی از انتشار ابعاد و ویژگی های آنها جلوگیری کرده است.

در این گزارش از حضور مخفیانه دلالان و مافیای بزرگ اقتصادی انگلیسی-صهیونیستی در میان قریب به اتفاق قراردادهای اقتصادی روزهای اخیر در دوران پسابرجام پرده برداشته بود.

در این میان، اگر وجوه دیگری از این مساله که نتیجه فرآیند و مکانیسم به کار گرفته شده در انعقاد این قرار دادهاست در جامعه بررسی شود و نظر کارشناسان امر مورد توجه قرار گیرد، ابعاد گسترده‌تری از خسارت بالای این رفتار دولت یازدهم در فضای اقتصادی کشور روشن خواهد شد.

«نسیم آنلاین» با بررسی گوشه‌ای از واکنش‌ها و هشدارها در خصوص پشت پرده عملکرد اقصادی دولت یازدهم در دوران پسابرجام، نظر برخی کارشناسان امر در این مورد را به صورت جدول زیر منتشر می‌کند.(+)

https://miniurl.ir/F0HNH