کمتر از یک ماه دیگر از میانمان می رود، رئیس جمهوری که این روزها عدالتخواهیش زیر سایه سنگ تنهایی هایش قرار گرفته است. احمدی نژاد دوست احزاب نبود، هیچ رفیق صمیمی در میان سیاسیون نداشت، یکه و تنها در میدان ایستاد و به قول خودش حتی یک سند را علیه منافع مردمش امضاء نکرد. هواداران احمدی نژاد پنج شنبه شب به استقبال رئیس جمهوری رفتند که همه رفیق همه تنهایی هاست.

دانلود فایل فشرده مجموعه 18 عکس مربوطه با حجم یک مگابایت

 

 

دانلود فایل فشرده مجموعه 18 عکس مربوطه با حجم یک مگابایت