با استقرار آیت الله لاریجانی به عنوان قاضی القضاتی جمهوری اسلامی سید ابراهیم رئیسی که در زمان آیت الله شاهرودی معاونت اول را بر عهده داشت به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب می شود.

همچنین، منتظری به عنوان معاون اول منصوب شده و اژه ای وزیر اطلاعات دولت نهم به عنوان دادستان کل مشغول به کار می شود. همچنین، قرار است بختیاری استاندار اصفهان که پیش از این رئیس سازمان زندان ها بود به عنوان معاون اداری مالی قوه قضائیه مشغول به کار شود و محمد نیازی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور هم به ریاست سازمان زندان ها منصوب می شود.

 

براسا این گزارش، از میان آیت الله مفید رئیس فعلی دیوان عالی کشور و یا حجه الاسلام رازینی رئیس کنونی دیوان عدالت اداری یکی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهدشد.

 

گفتنی است که کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان هم به عنوان مدیر کل حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می شود.