دوستانی که فکر می کنند رئیس جمهور نباید صاحب اندیشه باشد اشتباه می کنند، در دنیای امروز که می گویند رئیس جمهور نباید متفکر باشد، این حرف ها چه جایگاهی دارد؟ در صورتی که رئیس جمهور باید متفکر باشد تا بتواند مواضع کلی نظام را با طراحی صحیح و تبیین صحیح به دنیا معرفی کنند و این نیاز به اندیشه و قدرت تئوریک دارد.

یکی از ایراداتی که در سال های اخیر به دکتر احمدی نژاد وارد می کردند این بود که چرا وی نظریه پردازی می کند و ریاست جمهوری جایگاه نظریه پردازی نیست و نباید به آن دید کرسی آزاداندیشی داشت.

به منظور پاسخ گویی به ایرادات مطرح شده، خبرگزاری برنا در گفت و گویی با حجت الاسلام شریف زاده نظر ایشان را در این خصوص جویا شده است:

پاسخ حجت الاسلام شریف زاده به این شرح است:
در وهله اول آقایان بروند و آن قسمت از صحبت های آقای رئیس جمهور و آقای مهندس مشایی که معتقد هستند اشتباه بوده و انحرافی است، اشکالاتش را بیان کنند و بگویند کجای این حرف ها غلط است.

ایشان در پاسخ به این سئوال که بعضی از آقایان اشاره به تفکر اومانیسمی و پلورالیزم دینی و امثال آن در تفکر آقای مشایی دارند، گفت: جواب تمام این صحبت ها در کتاب آوای خرد در دفاع از گفتمان فرهنگی دولت های نهم و دهم داده شده است و اگر آقایان حرف جدیدی دارند بفرمایند.

این استاد حوزه دانشگاه ادامه داد: این شبهه ای که آقایان می فرمایند رئیس جمهور نظریه پردازی کرده است، از اساس غلط است. آقای رئیس جمهوری و مهندس مشایی نظریه پردازی نکرده اند، بلکه بازخوانی نظرات حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و شهید مطهری را بیان می کنند. دوستانی که فکر می کنند رئیس جمهور نباید صاحب اندیشه باشد اشتباه می کنند، ریاست جمهوری فقط بازو نیست، مغز هم هست. در دنیای امروز که می گویند رئیس جمهور نباید متفکر باشد، این حرف ها چه جایگاهی دارد؟ در صورتی که رئیس جمهور باید متفکر باشد تا بتواند مواضع کلی نظام را با طراحی صحیح و تبیین صحیح به دنیا معرفی کنند و این نیاز به اندیشه و قدرت تئوریک دارد.

شریف زاده ادامه داد: ما چگونه می توانیم بحث دفاع از ولایت فقیه را مطرح کنیم جز به نیروی اندیشه؟ جز توسط کسی که اهل تفکر باشد؟ چطور می توان صاحب اندیشه و فکر نبود و در دنیای امروز از تفکر جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد؟

مدیر سابق حوزه علمیه مروی گفت: این رئیس جمهور است که در سازمان های بین المللی باید از مهم ترین تئوری نظام که ولایت فقیه است دفاع کند. این، رئیس جمهور است که با دنیا در ارتباط است. پس این حرف غلط است که رئیس جمهور نباید اهل اندیشه باشد و فقط نقش بازو را ایفا کند.

رئیس مرکز مطالعات دینی با ذکر نقل قولی از رهبر انقلاب در زمان ریاست جمهوری ایشان ادامه داد: در سالروز شهادت شهید مطهری از رهبر انقلاب که آن زمان رئیس جمهور بودند سئوال شد که اگر شهید مطهری زنده بودند، شایسته چه جایگاهی بودند؟ ایشان فرمودند: پست ریاست جمهوری.
شهید مطهری یک متفکر بود، پس در پست ریاست جمهوری حضور یک حکیم و متدین را ضروری دیده بودند.
یعنی آقای مطهری که فیلسوف است، بهترین جایگاه برای ایشان ریاست جمهوری بوده است پس نمی توان مدعی بود، رئیس جمهوری صرفاً جایگاه اجرایی است.
عزیزان این تعبیر رهبر انقلاب را چطور تفسیر می کنند و وقتی رهبر انقلاب می فرمایند رئیس جمهوری می خواهیم که مواضع نظام را در دنیا پیاده کند، خود پاسخ به ادعای غلط برخی آقایان است. چون برای تبیین این مواضع باید داری قدرت تئوریک بود.