وزیر امور خارجه ایران گفت: در نهایت 1+5 به این تصمیم رسیدند که تنها راه برخورد با ملت ایران احترام متقابل است.

دکتر محمد جواد ظریف، صبح یک‌شنبه در نشست خبری در ژنو گفت : امروز شاهد بودیم که مقاومت مردم ایران و پذیرش فشارهایی که به صورت غیرقانونی بر مردم وارد شد به ثمر نشست و جامعه جهانی شاهد این واقعیت بود که برای بار دوم ظرف دو هفته وزیران خارجه کشورهای قدرتمند برای مذاکره با خدمتگزار شما به ژنو آمدند. مذاکرات دشوار بود و تلاش زیادی انجام شد و در نهایت به این تصمیم رسیدند که تنها راه برخورد با ملت ایران احترام متقابل است.

او ادامه داد: برنامه هسته‌ای ایران ادامه پیدا خواهد کرد و حق مردم ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی به عنوان یک حق غیرقابل انفکاک پذیرش شده است و در توافقی که عنوان "برنامه عمل" دارد تمام تضییقات علیه ملت ایران رفع خواهد شد، با یک شروع جدی در شش ماه آینده و مذاکراتی که به سمت رفع کامل تحریم‌ها در عین حفظ برنامه غنی‌سازی اورانیوم 5 درصدی ادامه پیدا می‌کند و مراکز هسته‌یی تعطیل نمی‌شود؛ هم فردو و هم نطنز و برنامه آب سنگین ما با همین وضعیت کنونی ادامه دارد و هیچ موادی از کشور خارج نخواهد شد. در عین این که تمام تحریم‌ها لغو خواهد شد و منابع مالی که غیرقانونی جلوی آن گرفته شده بود برمی‌گردند.

رییس هیات دیپلماتیک ایران با بیان این که برنامه هسته‌ای ایران به سمت عادی شدن پیش می‌رود خاطرنشان کرد: دیدید با یک بحران غیرضروری چه میزان دست و پا زدند از توافق جلوگیری کنند. به یاری خدا این بحران به سمت رفع شدن می‌رود و از مشتعل شدن آتش درگیری کاسته شده و خواسته این بدخواهان به سنگ خورده و دیدند که نمی‌توانند با دروغ و فریب مانع مردم بزرگ ایران شوند و به نظر من این موفقیت بزرگی است. آن‌ها سعی داشتند که چهره ایران و برنامه هسته‌یی ایران را وارونه جلوه دهند اما این اقدامات در حال خنثی شدن است و دیدیم قدرتی که ادعا می‌کرد می‌تواند بر افکار عمومی کنترل داشته باشد عقب رانده شد.

ظریف گفت: این یک برنامه عمل در چهار صفحه است که متن انگلیسی آن بند ندارد و در سه مرحله اهداف، اقدامات متقابل اولیه و گام نهایی طراحی شده است که هم در قسمت اهداف و هم گام نهایی برنامه غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده است. و این موفقیت بسیار بزرگی در برابر مقاومت مردم ایران است. ضمانت اجرایی یک ساز و کاری است که در داخل این سند پیش‌بینی شده است و یک کمیته مشترک بر اجرای این توافق نظارت می‌کنند. این یک برنامه شش ماهه است در عین حال می‌خواهیم از طریق گام اول زمینه برای حل این مشکل به طور کامل برداشته شود اما تمامی اقدامات قابل بازگشت است. در صورت دیدن بدقولی و نقض عهد می‌توانیم به گذشته بازگردیم.

او با بیان این که ما یک طرفه تعهدات را اجرا نمی‌کنیم و همه اقدامات قابل بازگشت است، خاطرنشان کرد: ما با هدف رسیدن به یک راه‌حل جامع وارد شدیم. در عین حال آمادگی داریم تا اگر دیدیم طرف مقابل نمی‌خواهد از این فرصت‌ها استفاده کند به عقب برگردیم. من فکر می‌کنم آنها از پنجره‌ای که انتخابات برای ایران باز کرد به نحو احسن استفاده کنند.

وی گفت: این سند، غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسد. ضرورت دارد کشورهایی که به مردم ایران فشار وارد کرده بودند فشارها را متوقف کنند و این سند نشان می‌دهد که این فشارها در سراشیبی است. حق غنی‌سازی در معاهده ان. پی. تی به رسمیت شناخته شده است به طور کلی. هیچ جای معاهده درباره نیروگاه یا راکتور هسته‌یی صحبت نشده است بنابراین این فضاسازی‌ها مغلطه است. و نباید این مسایل ما را از اصل موضوع دور کند.

وزیر خارجه کشورمان با بیان این که تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند و تحریم جدیدی اضافه نمی‌شود افزود: اما در راهکار نهایی به سمت لغو کامل تحریم‌ها می‌رویم و باید مذاکرات جامع را آغاز کنیم که در طول یک‌سال انجام می‌شود. حفظ برنامه غنی‌سازی و رفع همه تحریم‌های دوجانبه و چندجانبه دو هدف مهم برنامه عمل است.