این سایت بنفش پس از اینکه مخالفت اکثریت شرکت‌کنندگان با عملکرد تیم هسته‌ای را دید، نظرسنجی خود را حذف کرد تا بیش از این مایه آبروریزی نشود!

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ سایت حامی دولت "خبرآنلاین" اقدام به برگزاری نظرسنجی درباره عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم کرده بود که بیش از 62 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند عملکرد تیم هسته ای پذیرفتنی نیست و باید تغییر رویکرد بدهد.


این سایت پس از اینکه مخالفت اکثریت شرکت‌کنندگان با عملکرد تیم هسته‌ای را دید، نظرسنجی را از روی خروجی سایت خود حذف کرد.(+)

"Our President, analytical news site"