اطلاع از فضای عمومی جامعه این امکان را به شما خواهد داد تا متوجه شوید که حجم بی سابقه تخریب های یک سال و نیم گذشته علیه دکتر احمدی نژاد و دولت قبل، نه فقط هیچ کمکی به دولت فعلی و حامیان او نکرده است، بلکه برعکس، مردم با احترام و نیکی فراوان از خادمان خود در دولت قبل یاد می کنند. فکر می کنم اصلاح نگاه و استفاده از عینک واقع بینی به پدیده های سیاسی و اجتماعی، به شما کمک خواهد کرد تا درک بهتر و دقیق تری از واقعیت های جامعه داشته باشید.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ متن کامل مصاحبه علی اکبر جوانفکر با همشهری ماه را در ادامه می خوانید:

برخی بر این اعتقادند بعد از همایش وحدت اصولگرایان که با سخنرانی آیت الله مصباح و اعضای دولت گذشته در تهران برگزار شد، حضور نزدیکان آقای احمدی نژاد در عرصه سیاست پر رنگ تر شده است. تحلیل شما از پررنگ تر شدن حضور طیف نزدیک به دولت گذشته در سیاست چیست؟

اولا باید روشن شود که منظورتان از نزدیکان آقای احمدی نژاد چه کسانی است؟ ثانیا حضور پر رنگ تر در عرصه سیاست مستلزم نمودهای بیرونی است و شما باید روشن کنید که حضور مورد نظر شما چه نمودی داشته است؟ ثالثا سووال شما مبتنی بر یک فرضیه ذهنی خودساخته است که پاسخی برای آن وجود ندارد.

منظورم وزرا و کسانی است که در دولت آقای احمدی نژاد در جایگاه های مختلفی حضور داشتند و الان در کنار سکوت رئیس دولت در موضع دفاع از عملکرد دولت نهم و دهم هستند. حضور آقای دانشجو وزیر علوم آقای احمدی نژاد در برنامه تلویزیون و برنامه های دانشجویی، نامه سرگشاده آقای رامین خطاب به روحانی، اظهارات شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در جمع حامیان احمدی نژاد، انتشار روزنامه هما و ….

افرادی که شما به آنها اشاره کردید ، از همکاران محترم دکتر احمدی نژاد در دولت قبل بودند و معمولا در رسانه ها از آنها با عنوان نزدیکان آقای احمدی نژاد یاد نمی شود . دفاع قاطعانه و همه جانبه از عملکرد دولت ، یک باور مشترک در میان تمامی وزرا و اعضای دولت قبل است و هیچکس تردید ندارد که کارنامه عملکردی دولتهای نهم و دهم ، بسیار درخشان و در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود. سخنان جناب آقای شمس الدین حسینیوزیر سابق اقتصاد ، در برگیرنده یک تحلیل اقتصادی بود و یک فعالیت سیاسی محسوب نمی شود. سایر مواردی که اشاره کرده اید ، مطلقا هیچ ارتباطی با دکتر احمدی نژاد ندارد.

به هر حال نسبت به عملکرد دولت گذشته انتقادات زیادی حتی از سوی اصولگرایان وجود دارد که بخشی از آن توسط دولت فعلی مطرح شده است. فکر می کنید حضور اعضای کابینه دولت آقای احمدی نژاد از تریبون های مختلف به خصوص تریبون های ارزشی چه کمکی به جلب اعتماد عمومی به این دولت می کند؟

لطفا روشن فرمایید که به جز تخریب و حرفهای بی منطق چه انتقاد قابل اعتنایی علیه عملکرد افتخار آمیز دولتهای نهم و دهم مطرح شده است تا امکان پاسخگویی به آن وجود داشته باشد. اطلاع از فضای عمومی جامعه این امکان را به شما خواهد داد تا متوجه شوید که حجم بی سابقه تخریب های یک سال و نیم گذشته علیه دکتر احمدی نژاد و دولت قبل ، نه فقط هیچ کمکی به دولت فعلی و حامیان او نکرده است ، بلکه برعکس ، مردم با احترام و نیکی فراوان از خادمان خود در دولت قبل یاد می کنند. فکر می کنم اصلاح نگاه و استفاده از عینک واقع بینی به پدیده های سیاسی و اجتماعی ، به شما کمک خواهد کرد تا درک بهتر و دقیق تری از واقعیت های جامعه داشته باشید.

اینکه شما اعتقاد دارید عملکرد دولت های نهم و دهم افتخار آفرین و بدون نقص است ،‌کمی دور از واقعیت است. امروز بسیاری از اقدامات دولت گذشته از جمله اجرای ناقص قانون یارانه ها،‌ مسکن مهر،‌استخدام های فراقانونی و اخیرا بورسیه های غیرقانونی و … باعث تبعات جبران ناپذیری شده که مردم الان با آن دست به گریبان هستند. از سوی دیگر انتقاد به عملکرد دولت هایگذشته در هر دوره ای و اتفاقا در دولت نهم و دهم بیش از گذشته اتفاق افتاده است. چگونه طرح انتقادهای پیاپی از عملکرد دولت های خاتمی و هاشمی از سوی عوامل دولت گذشته به خصوص شخص آقای احمدی نژاد باعث شده امروز شما بگویید «مردم با احترام و نیکی فراوان از دولت نهم و دهم یاد کنند» ولی در دولت فعلی جوابعکس می دهد؟

بنده عرض کردم عملکرد دولت قبل افتخار آمیزبوده است و مفهوم “بدون نقص” را شما به آن اضافه کردید. قانون هدفمندی یارانه ها به هیچوجه ناقص اجرا نشده است. خوب است به جای طرح یک سووال کلی و شبهه دار، به طور دقیق و مشخص می فرمودید که چه چیزی را ناقص اجرا کرده اند. مسکن مهر سند افتخار دولت قبل است. متاسفانه در سالهای پس از انقلاب در کشور ما یک رفتار ناهنجار مجال بروز پیدا کرده است و آن اینکه هرگاه سیاستی و تصمیمی به نفع طبقات متوسط و محروم جامعه اتخاذ شده و به اجرا در آمده است، عده ای با استفاده از تریبون های مختلف ، فریاد اعتراض خود را بلند می کنند و با علم ساختگی به مقابله با آن برمی خیزند و آن تصمیم یا سیاست را به اصطلاح مغایر با آموزه های علمی وانمود می کنند.ادعاهای مطرح شده در جهت مقابله با مسکن مهر ،عمدتا برامده از اغراض خاص سیاسی بوده و کاملا غیرعلمی است . ادعاهای مربوط به بورسیه های غیرقانونی نیز یک افتضاح برای کسانی بود که سعی داشتند از آن به عنوان چماقی برای کوبیدن بر سر دولت قبل استفاده کنند اما خدا آنها را رسوا کرد. استخدام های انجام شده در دولت قبل نیز مستند به مجوزهای قانونی بوده است. به اعتقاد بنده درصد هوشیاری یک رسانه ارتباط جمعی باید از متوسط هوشیاری جامعه بیشتر باشد تا در اینگونه موارد تحت تاثیر اظهارنظرهای مغرضانه قرار نگیرید.

توجه داشته باشید که انتقاد اگر عالمانه و برپایه منطق صحیح انجام شود همواره قابل تمجید خواهد بود، بنابراین باید مراقبت کنید که نفس انتقاد بویژه انتقاد سازنده هیچگاه مورد نکوهش قرار نگیرد. از سوی دیگر توجه داشته باشید که دکتر احمدی نژاد همواره با ارائه آمار مقایسه ای از خدمات و عملکردهای دولت های نهم و دهم و دولت های قبل از خود، تلاش می کرد تا در مردم امید و نشاط ایجاد کند و چشم اندازی روشن و دقیق از حرکت کشور در مسیر پیشرفت های بزرگ را در پیش چشم مردم ترسیم نماید. اگر منظورتان از انتقاد ، ارائه همین آمار مقایسه ای است که هیچ خرده ای به دکتر احمدی نژاد نمی توان گرفت زیرا چنین کاری در حوزه انتقاد از دولتهای قبل قرار نمی گیرد. ای کاش به طور روشن می فرمودید که ایشان دقیقا چه انتقادی از دولت های خاتمی و هاشمی به عمل آورده اند تا امکان پاسخگویی وجود داشته باشد.

اعضای کابینه دولت قبل چقدر به آرمان های احمدی نژاد پایبند هستند؟

پاسخ: آرمانهای دکتر احمدی نژاد چیزی جز آرمانهای انقلاب و ملت عظیم القدر ایران نبوده است و رهبر معظم انقلاب نیز پیش از این رئیس جمهور سابق را به سبب سر دست گرفتن ارزشها و آرمانهای انقلاب در مجامع جهانی مورد تمجید قرار داده اند. همکاران دکتر احمدی نژاد به مثابه اعضای یک پیکر واحد، تا وقتی در دولت حضور داشتند ، در جهت همین آرمانها خدمت کردند و بر این باورم که همه آنها همچنان به آرمانهای انقلاب وفادار هستند.

آیا اعضای کابینه احمدی نژاد نمایندگان آقای احمدی نژاد هستند و آیا باید از حضورشان در جمع های اصولگرایانه این برداشت شود که او قصد بازگشت به جریان اصولگرا را دارد؟

اعضای کابینه در دولتهای نهم و دهم شخصیت های مستقلی هستند و بر اساس درک سیاسی، تصمیم شخصی و باورهای خود در مجامع و محیط های مختلف حضور پیدا می کنند. توجه کنید که اعتبار یک جریان سیاسی به میزان مقبولیت آن در میان مردم بستگی دارد و این امر معمولا در یک انتخابات آزاد که بدون اعمال محدودیت های خاص برگزار شود، خودش را نشان می دهد. آقای احمدی نژاد نه به واسطه حمایت های جناحی بلکه در سایه کار و تلاش صادقانه برای کشور توانست پرشورترین انتخابات ریاست جمهوری را در سال ۱۳۸۸برگزار کند و بالاترین رای در تاریخ سی و شش ساله پس از انقلاب را به دست آورد. مردم هم نشان داده اند کههمیشه قدردان خدمتگزاران راستین کشور هستند. دکتر احمدی نژاد با آنکه یک فرد صد در صد اصولگرا و صد در صد اصلاح طلب ، به معنای واقعی و نه سیاسی آن است اما هیچ گاه به دنبال برخورداری از حمایت های حزبی و گروهی نبوده و نیست.

چه نسبتی بین اصولگرایان و جریان احمدی نژاد وجود دارد؟

پاسخ: چیزی به نام جریان احمدی نژاد وجود ندارد، آنچه هست تفکر اصیل انقلاب اسلامی است و سووال شما باید متوجه مدعیان اصولگرایی باشد تا نسبت خود را با این تفکر و آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی تبیین کنند.

به نظر می رسد پنهان ساختن منویات آقای احمدی نژاد پشت آرمان های انقلاب و نظام نوعی تمایل به بازگشت به قدرت باشد. آیا شما تمایل دارید آقای احمدی نژاد به عنوان تفکر اصیل انقلاب به قدرت اجرایی کشور باز گردد برداشت جنابعالی از سخنان ایشان است؟

شتابزدگی در قضاوت ، معمولا باعث انحراف از حقیقت می شود. دکتر احمدی نژاد را عمیقا دغدغه مندانقلاب و سرنوشت آن یافته ام . به تعبیر رهبر معظم انقلاب دولت دکتر احمدی نژاد انقلاب را به ریل درست خودش بازگرداند و فکر می کنم که این سخنان به اندازه کافی گویای جهت گیریهای ارزشی و انقلابی دکتر احمدی نژاد است. او هرگز به دنبال دستیابی به پست و مقام نیست و پرسش های شما نشان می دهد که هنوز متوجه این حقیقت نشده اید.

احتمال ائتلاف جریان اصولگرا و جریان احمدی نژاد را چقدر می دانید؟

پاسخ: یک ائتلاف وقتی محقق می شود که طرفین به لحاظ فکری و عقیدتی با یکدیگر همسویی داشته باشند.پایبندی عملی به ارزشهای انقلاب اسلامی ، می تواند همه دلسوزان کشور و انقلاب را فارغ از گرایش های سیاسی آنها ، به هم نزدیک کند.

اخیرا شاهد بودیم در مراسمی حجت الاسلام سیدرضا تقوی که توامان در جامعه روحانیت مبارز و شورای سیاست گذاری ائمه جمعه عضویت دارد، از عملکرد آقای رحیمی که پرونده تخلفاتش بنا به اظهارات مقامات قضایی در دادگاه منجر به حکم شده و در مرحله تجدید نظر است،‌بسیار دفاع کرده است. آیا دفاعیات تقوی درباره یکی از حاشیه دارترین عضو کابینه دولت قبل، به معنای نوعی دلجویی یا پذیرش جریان دولت قبل از سوی اصولگرایان محسوب می شود؟

سووال جهت دار شما متوجه بنده نیست بلکه معطوف به حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تقوی است. ایشان یک شخصیت فهیم ، متدین و با تقوا هستند و اظهارات صریح شان در دفاع از آقای رحیمی نشان داد که سکوت در برابر ظلم به ایشان را جایز ندانسته اند.

رسانه های انقلابی و ارزشی اصولگرایان چه نقشی می توانند در بازسازی چهره خدمات دولت گذشته داشته باشند؟

مردم از خدمات دولت قبل آگاهی خوبی دارند و شاید بهترین خدمت رسانه های مورد نظر شما این باشد که فارغ از گرایش های سیاسی ، مردم را هرچه بیشتر با حقیقت آشنا کنند و اگر بتوانند ، خدمات افتخار آمیز دولت قبل را برای مردم به شمارش در آورند.

شما معتقدید آرمان های آقای احمدی نژاد،‌آرمان های اصیل انقلاب و نظام است. بنابراین چرا وی تمایلی برای بازگشت به جایگاه ریاست جمهوری ندارد؟ به عبارتی می خواهد جایگاه ریاست جمهوری در ایران از آرمان های اصیل انقلاب و نظام خالی باشد؟

جایگاه ریاست جمهوری یک موقعیت مهم و حساس برای خدمت به مردم و آرمانهای انقلاب است و دکتر احمدی نژاد در طول هشت سال حضورش در مقام ریاست جمهوری ، عاشقانه به مردم ، کشور و ارزشهایانقلاب خدمت کرد و یک کارنامه عملکردی درخشان را از خود برجای گذاشت ، اما در دو سال آخر ، متاسفانه شاهد شکل گیری رفتارهایی در برخی از حوزه های عمومی کشور بودیم که هیچ نسبتی با حرکت آرمانخواهانه انقلاب نداشت و خسارتهای مهمی نیز به اقتصاد جامعه وارد آورد. بپذیرید که ادامه همان وضعیت،فرصت مناسب و لازم را برای خدمتگزاری مجدد دکتر احمدی نژاد در جایگاه ریاست جمهوری بوجود نمی آورد. این نظر شخصی بنده است .

عملکرد ضعیف دولت یازدهم به خصوص گرانی های اخیر آیا در آنچه شما پیشتر در مورد «مجاب شدن آقای احمدی نژاد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بعدی عنوان کرده اید»، تاثیر دارد؟

پاسخ: به اعتقاد بنده خیر .

"Our President, analytical news site"