بيانيه مهم ميرحسين موسوي خطاب به ملت ايران که طبق خبر سايت رسمي وي(کلمه) در ساعت 12:51 روز شنبه قرار بود تا ساعتي ديگر منتشر شود، تاکنون که ساعت از19 گذشته، هنوز منتشر نشده است.

 

به گزارش ايرنا، سايت کلمه که منعکس کننده مطالب ميرحسين موسوي است در ساعت 12:51 در خبري فوري اعلام کرد "بيانيه مهم ميرحسين موسوي خطاب به ملت شريف ايران تا ساعتي ديگر منتشر مي شود".

 

با وجود گذشت بيش از شش ساعت از زمان انتشار خبر مذکور هنوز معلوم نيست که به چه علتي اين خبر به اصطلاح "فوري" منتشر نشده است.

 

در خبر سايت کلمه تاکيد شده بود "اين بيانيه از طريق وب سايت«کلمه» منتشر خواهد شد."

 

در مورد اين خبر نکته حائز اهميت اين است که اگر اين بيانيه، "مهم" است پس چرا در شرايط حساس کنوني بعد از گذشت شش ساعت هنوز منتشر نشده است.

 

اکنون بيش از دو ساعت عده اي از افراد که خود را از هواداران ميرحسين موسوي قلمداد مي کنند بدنبال دعوت رسمي در مراسم روز پنج شنبه اين کانديدا در ميدان امام خميني به خيابان آزادي آمده و به ضرب و شتم مردم عادي و نيروي انتظامي مي پردازند، اما هنوز خبري از بيانيه مهم نيست.