قلم پرس :خبر نگار معروف ما! کسب اطلاع کرد شیخون اصلاحات که بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری با پشتوانه قوی رای دهندگانش که به تعداد اعضای حزب مطبوعش هم نمی رسید! با حضور در دادگاه مبارزه با قاچاق کالا! از دکتر احمدی نژاد منتخب ملت شکایت کرد.

 

گزارش خبرنگار ما حاکی است شکایت شیخ اصلاحات بعد از آن صورت گرفت که احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی اخیر٬ خود را نماد تغییر معرفی کرد؛در شکواییه ای که به وسیله  خانم ش ٬ ع  تنظیم و توسط منتخب پنجم ملت از بین چهار کاندیدا! به دادگاه ارایه شده آمده است: خدمت با سعادت جناب قاضی! اول از همه لطفا اعدام کودکان را توقف کنید! دوم اول شما بگویید ماجرای ... تا من هم بگویم قضیه پول گرفتن از شهرام خان را ٬ سوم ننجون من هم می داند که شما را قبول ندارم ٬ چهارم آنموقع که من بزرگسال بودم شما بچه بودید چرا الان شما قاضی شده اید من نشده ام ؟ و اما پنجم اینکه احمدی نژاد خود را نماد تغییر معرفی کرده است در صورتی که همگان می دانند تغییر شرایط خاص خودش را دارد و بنده نماد تغییر هستم و از اینکه احمدی نژاد به صورت قاچاقی ازواژه وارداتی ما استفاده کرده است به شما شکایت می کنم در ضمن از الان معلوم است که بنده در این پرونده حاکم و محمود محکوم خواهد شد اگر غیر از این باشد حتما تقلب شده و به اتفاق دوستان آشوب به پا خواهیم کرد.

 اماشرایط تغییر: باید معلوم شود احمدی نژاد چه تغییری کرده است؟ به جز اینکه دیشب با کت همیشگی نیامده بود . او در شعارهایش مبارزه با رانت خواران را اعلام کرده بود که متاسفانه همچنان به آن اصرار دارد از اجرای عدالت سخن گفته  و حقوق شهروندی را مساوی دانسته بود که متاسفانه باز بر اجرای آنها تاکید می کند و بقیه ماجرا شبیه به این که نشانگر این است حتما در رای صادره شما تقلب خواهد شد.

 در صورتی که من کلی تغییر کرده ام« چون  همه می دانند من اوایل انقلاب کجا و الان کجا؟!»

 پس مصرانه از جنابعالی در خواست می کنیم احمدی نژاد را محکوم کنید شاید التیامی باشد بر زخم سر باز کرده داش غلام ما!

 گفتنی است یا فته های کارشناسان هوا شناسی نشانگر این است که گرد و غباراخیر در تنظیم نامه فوق الذکر بی تاثیر بوده و فقط کسانی که مشکل تنفسی یا قلبی دارند حتی الامکان بیرون نیامده و یا از ماسک مخصوص استفاده کنند.

  گیاه شناسان نیز معتقدند که گردو غبار برریحان هیچ تاثیر نخواهد گذاشت و فقط قبل از همه چیز باید علف هرز شبیه به ریحان چیده و دور ریخته شود تا اثرات گردو غبار بی تاثیر بماند! متخصصان امر علف چین ملت را برای این کار مفید می دانند.

 لازم به توضیح است خبر نگاران ما در تلاش هستند به محض اطلاع از سایر مفاد این شکوائیه مطلع و شما عزیزان را به خیر و ما را به سلامت.