حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب درباره ورود رهبر انقلاب و انتقاد ایشان از مطرح کنندگان طرح "انتخابات آزاد" عنوان کرد: علت اینکه مقام معظم رهبری شخصا از کسانی که مسئله انتخابات آزاد را مطرح می کنند انتقاد کردند، علل مختلفی دارد و باید ریشه یابی شود.

وی افزود: شروع گفتمان انتخابات آزاد از ناحیه دشمن بود، در حقیقت دشمن وقتی دید که در انتخابات آینده هیچ اهرم فشاری برای تضعیف و مشکل سازی برای ملت ایران اسلامی ندارد، آمد و این داستان آزادی در انتخابات را مطرح کرد.

رئیس قرارگاه فرهنگی عمار اضافه کرد: هرچند دشمن از ابتدای انقلاب تا به حال سنگ اندازی کرده و موفق نشده، ولی از آنجایی که کارش دشمنی کردن است لذا وارد عرصه شده تا توان خود را جمع کند تا شاید بتواند ضربه ای وارد کند.

حجت الاسلام و المسلمین طائب ابزار تهاجم و مشکل سازی دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری 92 را پروژه "انتخابات آزاد" دانست و گفت: برخی از عوامل داخلی دانسته و در هماهنگی با اردوگاه خارج نشین و سازمان سیا درون این پدیده وارد شدند و برخی هم نا آگاهانه در پازل دشمن حرکت کردند.

این استاد درس خارج فقه حوزه ابراز داشت: علت اینکه می گوئیم برخی از عوامل داخلی که این بحث را مطرح می کنند دست شان در دست سازمان سیا است این است که رضا پهلوی از نیروهای سازمان سیاست و از آنجایی که او در پناه آمریکایی ها عمل می کند و از خود اختیار ندارد. وقتی او می آید و مطرح می کند که باید در ایران انتخابات آزاد باشد لذا کسانی که در داخل هم این مباحث را مطرح می کنند، دستشان با سازمان سیا در یک کاسه است و یا دست کم غافل هستند.

وی افزود: کسانی که از این به بعد به این موضوع در داخل دامن بزنند، معلوم می شود که دیگر بازی خورده نیستند بلکه همراه و همیار مستکبرین می باشند. ملت ایران هم تکلیف‌شان را با اینگونه افراد روشن خواهد کرد. البته مردم ما به راحتی از این ترفند دشمن عبور می کنند و این پروژه موجب دردسر برای نظام نخواهد شد.

رئیس قرار گاه عمار یاد آور شد: در فتنه 88 کسانی بودند که نمی دانستند برای دشمن کار می کنند و یک عده هم رسما و دانسته در پازل دشمن قدم بر می داشتند. حالا در شرایط فعلی که دشمن با بحث انتخابات آزاد وارد میدان شده این دو دسته امکان دارد مجددا نادانسته یا دانسته او را همراهی کنند. این فصل الخطاب رهبری تکلیف را روشن کرد تا کار به فتنه گری این دو گروه نرسد.

مهدی طائب خطاب به کسانی که جدول دشمن در پروژه انتخابات آزاد را پر کرده اند، ابراز داشت: بعد از فصل الخطاب رهبری در این خصوص هر کسی این بحث را مطرح کند باید درخود تردید کند.

وی ابراز داشت: مقام معظم رهبری در همین راستا برای بصیرت افزایی مردم در رخدادهای پیش رو بحث راهکار "تقوای دسته جمعی و هوشیاری همگانی" را مطرح کردند.

به گفته این استاد حوزه "وقتی انسان با یک مسئله ای روبروست که با منافع ملی و عمومی جامعه سرو کار دارد، رعایت قواعد اصول در رفتارها بسیار مهم است. رعایت این قواعد همان تقواست. چنانچه در تقوای فردی انسان مجاب می شود که واجبات و محرمات را رعایت کند در تقوای جمعی نیز همین مسئله مطرح است که اگر مصالح اجتماع را رعایت بکنیم بهترین نتیجه را خواهیم گرفت."